a Тов. 1:14

Tob 5

Спътникът на Товия

1 Товия му отвърна: „Татко, ще изпълня всичко, каквото ми заръча. 2Но как ще мога да взема среброто, като не познавам този човек?“ 3Тогава бащата му даде разписка и рече: „Намери си човек, който да те придружи, а пък аз ще му платя, докато съм още жив. Затова върви и вземи среброто!“

4 Той тръгна да търси човек и срещна Рафаил. Той беше ангел, но Товия не знаеше това. 5Затова го попита: „Можеш ли да ме придружиш до Рага Мидийска? Познаваш ли тези места?“ 6 a  Ангелът му отговори: „Мога да те придружа, пък и пътя познавам. Аз вече съм отсядал у Гаваил, нашия брат.“ 7Тогава Товия му рече: „Почакай ме да кажа това на баща си.“ 8Ангелът му отвърна: „Върви, само недей да се бавиш!“

9 Товия се върна у дома и каза на баща си: „Намерих човек, който да ме придружава.“А Товит му рече: „Покани го при мене! Искам да узная от кое племе е и дали ще ти бъде верен спътник.“ 10Той го извика, Рафаил влезе в къщата и се поздравиха. 11Товит го попита: „Брате, кажи ми от кое племе си и от кой род?“ 12Той отговори: „Племе и род ли са ти потребни или да наемеш човек, който да придружава сина ти?“Товит рече: „Брате, иска ми се да зная твоя род и твоето име.“

13 Тогава ангелът отвърна: „Аз съм Азария, син на именития Анания, твой съплеменник.“ 14А Товит му рече: „Добре дошъл, брате, и не ми се сърди, че попитах за племето ти и рода ти! Виждам, брате мой, че си от славен и благороден род. Аз познавах Анания и Йонатан, синовете на именития Семей, защото ходихме заедно на поклонение в Йерусалим с дар от първите плодове и десятъка от произведеното. Те също не тръгнаха по грешния път на нашите съплеменници. От добър корен си ти, брате!

15 Само ми кажи как да ти плащам? По драхма на ден и всичко необходимо за тебе и за сина ми? 16Към това ще ти прибавя още, стига да се върнете живи и здрави!“ 17 b  Така и се споразумяха. Тогава бащата се обърна към Товия: „Приготви се и на добър път!“След като синът му се приготви за път, Товит му рече: „Върви с този човек! Нека Бог, Който живее на небесата, да ви води към сполука и ангелът Му да ви придружава!“Тогава двамата се отправиха на път, а с тях тръгна и кучето на Товия.

Упованието на Товит

18 Но Ана, майка му, заплака и рече на Товит: „Защо пусна детето ни? Нима той не ни е опора в старостта, когато е при нас? 19Какво по-голямо богатство от живота на сина ни! 20Стига ни това, което Господ ни е дал да преживяваме!“ 21Товит ѝ отвърна: „Не скърби, скъпа! Той ще се върне жив и здрав и очите ти отново ще го видят, 22защото добър ангел го придружава и ще го води към сполука. Затова ще се върне жив и здрав!“
5:23 В Синодалната Библия 5:23 сл. е 6:1 сл.
И тя престана да плаче.
Copyright information for BulCont