b Тов. 3:7
c Тов. 3:17
d Тов. 3:8
e Тов. 4:12-13

Tob 6

Чудодейното лекарство

1 А двамата стигнаха привечер до река Тигър и там спряха да пренощуват. 2Младият Товия слезе до реката да се измие, но от водата се показа някаква риба, която искаше да го глътне. 3Тогава ангелът му рече: „Хвани тази риба!“Младежът хвана рибата и я извлече на брега. 4Ангелът отново му рече: „Разпори рибата, вземи сърцето, черния дроб и жлъчката и ги запази!“ 5
6:5 В Синодалната Библия 6:5 е част от 6:6.
Младежът направи така, както му каза ангелът, а рибата опекоха и изядоха.

6 След това двамата се отправиха на път и стигнаха до Екбатана. 7Тогава младият Товия попита ангела: „Брате Азарие, за какво са този черен дроб, сърцето и жлъчката от рибата?“ 8Той отговори: „Ако демон или зъл дух измъчва някой мъж или жена, пред тях се кади със сърцето и черния дроб и те вече няма да се мъчат. 9Ако пък някой има бели петна в очите, като се намаже с жлъчката, ще се излекува.“

Подготовката за женитба

10 Когато се приближиха до Рага, 11 b  ангелът каза на младежа: „Брате, днес ще пренощуваме у Рагуил, твоя сродник, който има единствена дъщеря на име Сара. 12 c  Ще поговоря да ти я дадат за жена, понеже си единствен от нейния род и на тебе се пада наследството ѝ. А девойката е хубава и умна. 13Затова ме послушай! Аз ще говоря с баща ѝ, а щом се върнем от Рага, ще направим сватба. Познавам Рагуил, той никога няма да я даде на друг мъж, противно на Мойсеевия закон. Иначе ще бъде наказан със смърт, тъй като наследството трябва да получиш ти, а не някой друг.“

14 d  Тогава младежът се обърна към ангела: „Брате Азарие, чувал съм, че тази девойка са я давали на седем мъже, но те всички са загивали в брачната стая. 15Пък аз съм един на баща и се боя да не би, като вляза в брачната стая, да умра като онези преди мене. Защото я люби демон, който на никого не върши зло, освен на онези, които се доближават до нея. Затова се боя да не умра и от скръб по мене да изпратя баща си и майка си в гроба. А те нямат друг син, който да ги погребе.“

16 e  Тогава ангелът му рече: „Нима си забравил заръката на баща си да вземеш жена от твоя род? Послушай ме, брате, тя ще бъде твоя жена. А за демона не се тревожи, защото тази нощ тя ще ти бъде дадена за жена. 17Но като влезеш в брачната стая, вземи кадилница, сложи в нея от сърцето и черния дроб на рибата и покади! Щом демонът подуши миризмата, ще побегне и никога няма да се завърне
6:17 В Синодалната Библия текстът: „Щом демонът подуши миризмата, ще побегне и никога няма да се завърне“е част от 6:18.
.
18А когато пристъпиш към нея, застанете двама, отправете молитва към милостивия Бог и Той ще ви помилва и спаси. Затова не се бой, тя ти е определена открай време и ти ще я спасиш. Тя ще дойде с тебе и вярвам, че ще те дари с деца.“
6:19 В Синодалната Библия 6:19 е част от 6:18.
Като чу това, Товия я обикна и душата му силно се привърза към нея.
Copyright information for BulCont