Tob 7

Пристигането в дома на Рагуил

1 Когато отидоха в Екбатана и приближиха Рагуиловия дом, Сара ги посрещна и ги поздрави. Те отвърнаха на поздрава и Сара ги въведе в къщата. 2А Рагуил рече на жена си Една: „Колко прилича този младеж на Товит, моя племенник!“ 3 a  След това Рагуил ги попита: „Откъде сте вие, братя?“Те му отговориха: „Ние сме от Нефталимовото племе, пленници в Ниневия.“ 4 b  И ги запита: „Познавате ли Товит, нашия сродник?“Отвърнаха: „Познаваме го.“ 5После отново ги попита: „Здрав ли е?“Те отговориха: „Жив и здрав е.“А Товия добави: „Той е мой баща.“ 6 c  Тогава Рагуил се спусна към него, разцелува го и заплака. 7Той го благослови и му рече: „Ти си син на честен и добър човек!“А като чу, че Товит е загубил зрението си, от скръб не сдържа сълзите си. 8Жена му Една и дъщеря му Сара също плакаха. И двамата бяха приети много сърдечно.

Товия и Сара

9 Заклаха овен от стадото и ги поканиха на богата трапеза. Тогава Товия се обърна към Рафаил: „Брате Азарие, поговори за онова, което ми спомена по пътя, та дано се сбъдне!“ 10И той разказа всичко на Рагуил, а Рагуил рече на Товия: „Яж, пий и се весели, защото на тебе е отредено да вземеш дъщеря ми. Обаче ще ти кажа истината. 11Давах дъщеря си на седем мъже и всеки, който влизаше при нея, същата нощ умираше. Но ти сега не унивай на трапезата!“Но Товия му отвърна: „Няма да ям нищо тук, докато тържествено не ми я дадете за жена!“Тогава Рагуил рече: „Вземи я, от днес ти принадлежи по закон. Ти си свързан с нея и тя е твоя жена. Нека милостивият Бог ви дари с щастие!“

12 Той повика дъщеря си Сара, хвана я за ръка и я даде на Товия за жена с думите: „Ето вземи я според Мойсеевия закон, заведи я при твоя баща!“И ги благослови. 13 d  Повика и жена си Една, взе свитък, написа договор и положи печат. 14След това започнаха да ядат.

15 Рагуил отново повика жена си Една и се обърна към нея: „Скъпа моя, приготви другата стая и въведи Сара в нея!“ 16Тя стори, както той ѝ каза, въведе я там, но Сара заплака. Тогава изтри сълзите на дъщеря си и започна да я утешава: „Успокой се, дъще, дано Господ, Бог на небето и земята, да ти даде радост след толкова скръб! Успокой се, дъще!“
Copyright information for BulCont