a Тов. 4:20 ; 5:3

Tob 9

Помощта на Рафаил

1 А Товия повика Рафаил и му каза: 2 a  „Брате Азарие, вземи със себе си слуга и две камили и иди в Рага Мидийска при Гаваил; донеси ми среброто, а него доведи на сватбата, 3тъй като Рагуил поиска да се закълна, че няма да си тръгвам. 4А моят баща сега брои дните и ако се забавя дълго, много ще се безпокои.“ 5Рафаил отиде, отседна да нощува в дома на Гаваил и му предаде разписката. А той донесе запечатаните торбички и му ги даде. 6На сутринта и двамата станаха рано и отидоха на сватбата. И Товия благослови жена си.
Copyright information for BulCont