Wis 10

Примери за спасителната и наказателната мощ на мъдростта

1 a  Мъдростта запази първосътворения баща на света, единствения създаден тогава човек, и го избави от собственото му грехопадение. 2 b  Тя му даде сила да владее над всичко.

3 c  Но неправедният, който отстъпи от нея в гнева си, загина от братоубийствена ярост.

4 d  И отново мъдростта спаси земята, потопена заради него и потомците му, като направляваше през водите праведния върху обикновено дърво.

5 e  Когато народите, единни в нечестивите си помисли, бяха наказани да говорят различни езици, пак тя позна праведния, съхрани го безукорен пред Бога и го запази твърд въпреки състраданието му към своя син.

6 f  g  А когато гинеха нечестивите, мъдростта спаси един праведен, който избягна огъня, изсипал се върху петте града. 7 h  От тях, като свидетелство за покварата им, останаха димяща пустош и дървета, принесли плод без време. Там се издига и солният стълб – паметник на една душа, неповярвала в Бога. 8И понеже пренебрегнаха мъдростта, те не само че навредиха на себе си заради това, че не познаха доброто, но и оставиха на живите спомен за своето безумие, за да не може да се скрие онова, в което се бяха заблудили. 9А мъдростта спаси от страдания онези, които ѝ служеха.

10 i  Тя водеше по прав път праведния, избягал от гнева на своя брат, показа му Божието царство, посвети го в небесните тайни, помагаше му в изпитания и изобилно възнагради неговите усилия. 11Когато искаха да го ощетят от алчност, тя му се притече на помощ и го направи богат. 12 j  Избави го от враговете, защити го от преследвачите и в силна борба му присъди победа, за да знае, че най-силно от всичко е благочестието. 13 k  Тя не остави в беда праведния, който беше продаден, а го спаси от грях. 14 l  Слезе с него в рова, не го изостави и докато беше във вериги, а после му донесе царски скиптър и власт над онези, които го потискаха. Показа, че обвинителите му са лъжци, и го дари с вечна слава.

15 Мъдростта освободи святия и съвършен народ от народите, които го гнетяха, 16 m  влезе в душата на един Господен служител и се опълчи против страшните царе с чудеса и знамения. 17 n  Тя възнагради благочестивите за техните усилия и ги поведе по път, изпълнен с чудеса. И денем им беше закрила, а нощем – звездна светлина. 18 o  Преведе ги през Червено море, като им правеше път през дълбоки води, 19а враговете им издави и изхвърли на сушата от дълбоката бездна. 20 p  Така праведните завладяха оръжието на нечестивите и възпяха Твоето свято име, Господи, и единодушно прославиха Твоята победна ръка, 21 q  защото мъдростта отвори устата на немите, дори говора на децата направи ясен.
Copyright information for BulCont