Wis 11

Разлики в отношението на Бога към египтяните и израилтяните. Първа разлика

1 a  Мъдростта изведе делата им на добър край чрез светия пророк. 2Те минаха през необитаема пустиня и издигнаха шатри на недостъпни места; 3 b  опълчиха се против неприятели и отблъснаха врагове. 4 c  Щом ги замъчи жажда, те призоваха Тебе и Ти им даде вода от стръмна скала, за да утолят жаждата си от твърд камък. 5Защото, с каквото бяха наказани враговете им,
11:5 В Синодалната Библия текстът: „с това те бяха облагодетелствани, когато се намираха в нужда“е 11:6.
с това те бяха облагодетелствани, когато се намираха в нужда.

6 e  Вместо непресъхващ извор на река, размътена с воняща кръв, 7Ти ненадейно им даде вода в изобилие като наказание заради заповедта да се избият новородените. 8Така чрез жаждата, която изпитаха, Ти показа как бе наказал противниците им. 9 f  Защото, макар и да прояви милост, когато бяха подложени на изпитание, за да се вразумят, те узнаха как са се мъчили нечестивите, които Ти осъди в Своя гняв. 10Тях Ти подлагаше на изпитание като баща, за да ги поучаваш, а онези като строг цар осъждаше на наказание. 11Еднакво пострадаха и тези от египтяните, които бяха в страната си, и тези, които не бяха. 12Защото споменът за миналото им донесе двойна скръб и стенание. 13Когато чуха, че техните наказания са се превърнали в благодеяние за израилтяните, те познаха Бога. 14 g  На Мойсей, когото преди отхвърлиха и от когото с хули се отрекоха, на него се чудеха накрая след случилото се, понеже жаждата измъчи много повече тях, отколкото праведните.

15 h  А за наказание на тяхното безразсъдство и нечестиви помисли, които ги въведоха в заблуда, за да служат на лишени от разум влечуги и презрени твари, Ти изпрати върху тях множество същества, лишени от разум, 16за да узнаят, че с каквото някой съгрешава, с това бива наказан.

Поредица от отклонения. Бог отсъжда с милост и мощ

17 За всемогъщата Ти десница, която създаде този свят от вещество без образ, нямаше да е трудно да изпрати върху тях множество мечки и свирепи лъвове, 18 i  непознати, новосътворени зверове, изпълнени с ярост, с огнено дихание, изхвърлящи кълба дим или изпускащи от очите си ужасни искри; 19не само поразяващата им сила можеше да ги изтреби, но дори и ужасният им вид да ги погуби. 20 j  Те можеха да погинат дори само от един полъх, преследвани от Твоето правосъдие и разпилявани от диханието на Твоята сила. Но Ти си наредил всичко с мярка, брой и тегло.

21 k  Защото на Тебе винаги е присъща голяма мощ и кой ще се опълчи на силата на Твоята десница? 22 l  Целият свят е пред Тебе като на теглилка или като капка утринна роса, която пада на земята. 23 m  Ти си милостив към всички, защото всичко е в Твоята власт, и отвръщаш очи от греховете на хората, за да се покаят. 24 n  Ти обичаш всичко, което съществува, и не се отвращаваш от нищо, което си създал. Защото, ако имаше нещо, което те отблъсква, Ти не би го сътворил. 25Как би било възможно да пребъдва нещо, ако Ти не го желаеше, или как би се съхранило нещо, което Ти не си извикал на живот? 26 o  Но Ти всички щадиш, защото всичко е Твое, душелюбиви Владетелю!
Copyright information for BulCont