Wis 13

Глупостта на фалшивото поклонение

1 a  Глупави по природа са всички хора, които не са имали познание за Бога и не са могли да познаят вечно Съществуващия от наблюдаването на сътвореното. Те са гледали делата, но не са познали Твореца, 2 b  а са смятали за богове, които управляват света, огъня, вятъра, полъха на въздуха, звездния кръг, бурните води или небесните светила. 3Ако пленени от тяхната хубост, са ги почитали като богове, те трябваше да разберат колко по-способен от тях е Господ, защото Той, Творецът на хубавото, ги е създал. 4Ако пък ги е удивлявала тяхната сила и енергия, те трябваше от тях да си представят колко по-мощен е Онзи, Който ги е сътворил. 5Защото от величието и красотата на творенията се съди за техния Създател. 6 c  Все пак те заслужават по-малко укор, защото може би са изпаднали в заблуда, но търсят Бога и желаят да Го намерят. 7Тези обаче, които са се заели да изследват делата Му и са убедени, че онова, което виждат с очите си, е прекрасно, 8напротив, те не могат да бъдат разбрани. 9Щом са притежавали такъв разум, че да могат да изследват света, как не са открили веднага неговия Владетел?

Срещу идолопоклонството

10 d  e  За окайване са онези, които възлагат надеждите си на мъртви творения и наричат богове изделията на човешките ръце – изкусни произведения от злато и сребро, изображения на животни или непотребен камък, издялан отдавна от нечия ръка. 11Или пък някой дърводелец отсече подходящо дърво, обели сръчно кората му и като го одяла хубаво, направи от него полезен съд за всекидневна употреба, 12обрезките след работата използва за приготвянето на храна, за да насити глада си, 13а от онова, което за нищо не става, той взема обрезка – дърво криво и покрито с чепове, внимателно го изглажда през свободното си време и като влага в изработката цялото си умение, му придава човешки образ 14или го оприличава на някаква презряна твар. После нанася върху основата червена боя, за да замаже всяко петно, 15и след като му приготви достойно място, здраво го закрепва с желязо на стената. 16 f  Така той предварително се грижи да не падне, понеже знае, че само не може да си помогне – то е просто образ и има нужда от помощ. 17 g  Но въпреки това, когато се моли за имот, женитба и деца, не се срамува да говори на нещо бездушно, да се обръща за здраве към нещо немощно, 18 h  да търси живот от нещо мъртво, да иска помощ от нещо безпомощно, а лек път – от нещо, което една крачка не може да направи; 19за печалба в работата и за успех в занаята той моли за сила нещо, чиито ръце са съвсем безсилни.
Copyright information for BulCont