Wis 14

1Друг пък се впуска в пътуване по море и се готви да преплава свирепите вълни, като призовава на помощ дърво, по-слабо и от кораба, който го носи. 2Защото корабът е измислен от стремеж към печалба и го е изработил изкусен занаятчия, 3 a  но Твоят промисъл го направлява, Отче, понеже Ти си проправял пътя по море и безопасната пътека сред вълните. 4Така показваш, че Ти можеш да избавяш от всякаква опасност дори и ако някой без опит тръгне по море. 5 b  Ти искаш делата на Твоята мъдрост да не останат неоползотворени. Затова хората поверяват живота си на парче дърво и се избавят, минавайки с лодка по вълните. 6 c  Защото и в началото, когато гордите исполини бяха погубени от потопа, надеждата на света, насочвана от Твоята ръка, потърси спасение на кораб и остави семе, от което на земята се роди ново поколение. 7 d  Благословено е дървото, чрез което се извършва справедливост!

8 e  А сътвореният от ръка дървен идол да бъде проклет, защото, макар и тленен, е наречен бог, както и творецът му, защото го е направил. 9На Бога еднакво са омразни и нечестивият, и нечестието му. 10Ще има наказание и за деянието, и за онзи, който го е извършил. 11 f  На съд ще бъдат призовани и езическите идоли, защото те се превърнаха в позор сред Божиите създания, съблазън за човешките души и примки за нозете на неразумните.

Идолите са плод на човешката суета

12 g  Измислянето на идоли е начало на идолопоклонство, а изработката им – погубване на живота. 13Нито ги е имало в началото, нито ще съществуват вечно. 14Те са дошли на света поради човешка суета и затова им е отреден близък край.

15 Един баща, измъчван от тежка скръб по без време умрял син, направил изображение на вече мъртвия човек, а след това започнал да го почита като бог и наредил на подчинените си да извършват тайни обреди и жертвоприношения. 16С течение на времето този нечестив обичай се утвърдил и бил спазван като закон, а по заповед на властниците изваяните образи били почитани като божества. 17И когато поданиците нямали възможност лично да изразят почитанието си към някого поради отдалеченото му местожителство, те изобразявали лицето му. Така, макар и далеч от тях, правели видим образа на почитания цар, та в негово отсъствие да отправят усърдни ласкателства към него, сякаш той сам присъства.

18 А за разрастване на тази почит и сред онези, които не го познават, допринасяло и честолюбието на художника. 19Може би от желание да угоди на властника той влагал цялото си умение, за да го направи по-хубав, отколкото е в действителност. 20 h  А народът, пленен от прекрасната изработка, въздигал сега за божество онзи, който малко преди това бил почитан като човек. 21И това се превърнало в съблазън за хората, понеже те, потиснати от нещастие или тирания, давали на камъни и дървета Името, което на никого не трябва да се съобщава.

Последствия от идолопоклонството

22 След като, изглежда, не им бе достатъчно да се заблуждават в познанието за Бога, поради невежество те живееха в голяма вътрешна борба и наричаха мир това голямо зло. 23 i  Те извършват жертвоприношения на деца, тайни обреди или бесни гуляи по чужди обичаи, 24 j  без да пазят нито живота си, нито брака си чист, а един друг се убиват коварно или с прелюбодейство си причиняват страдания. 25Сред тях навред властват кръвопролитие и убийства, грабеж и коварство, поквара, вероломство, раздор, клетвопрестъпничество, 26потъпкване на доброто, неблагодарност, упадък на нравите, полова извратеност, незачитане на брака, прелюбодейство и разпуснатост. 27Служенето на идоли, недостойни да носят име, е начало, причина и връх на всяко зло. 28Когато се веселят, идолопоклонниците вършат безчинства, пророкуват лъжи, живеят в неправда и лесно престъпват дадената клетва. 29Понеже са се доверили на бездушни идоли, те не се боят, че ако дадат лъжлива клетва, ще бъдат наказани. 30Но и за едното, и за другото те ще получат справедлива присъда – и защото мислеха лошо за Бога и се обърнаха към идоли, и защото презряха благочестието и даваха коварно лъжливи клетви. 31Защото не силата на онези, в които се кълнат, а съденето на съгрешилите следва винаги прегрешението на неправедните.
Copyright information for BulCont