b Прем. 1:15 ; 2:23 ; Йн. 17:3
c Прем. 13:14
d Прем. 13:10
e Прем. 13:10-19
j Пс. 115:5-7 ; Прем. 13:18
l Прем. 11:15

Wis 15

Ползи от истинското поклонение

1 a  Но Ти, Боже наш, си благ, справедлив, дълготърпелив и управляваш всичко, преизпълнен с милост. 2Дори и да съгрешаваме, ние сме Твои и признаваме властта Ти, но ние няма да съгрешаваме, защото знаем, че сме признати за Твои. 3 b  Да Те познава някой, това е истинската праведност; и да признава властта Ти, това е коренът на безсмъртието. 4 c  Нас не ни примамват лукавата човешка измислица, нито безплодният труд на художника – изображение, безразборно оцветено с бои, 5видът на което покварява неразумните и ги кара да изпитват копнеж към бездушния вид на един мъртъв образ. 6 d  И които правят такива идоли, и които изпитват копнеж към тях, и които ги почитат, са влюбени в злото и достойни за надеждите, които им възлагат.

Изработката на идолите

7 e  f  Грънчарят мачка меката глина и с усилие изработва всякакви съдове, с които да си служим. От една и съща глина изработва съдове и за чиста, и за нечиста употреба – по един и същи начин. Но за какво да се употребява всеки от тях, това отсъжда грънчарят. 8 g  Така от същата глина с напразни усилия изработва безсмислен бог онзи, който неотдавна сам се е родил от земята и ще отиде пак там, откъдето е бил взет, когато поверената му назаем душа бъде поискана обратно. 9Но той не е загрижен, че може да се мъчи, нито че животът е кратък. Той се надпреварва с хора, опитни в обработката на злато и сребро, подражава на ковачите на мед и смята, че изработката на мними богове му носи слава. 10 h  Сърцето му е пепел, надеждата му не струва дори и шепа пръст, а животът му е по-презрян и от глината. 11 i  Защото той не е познал Онзи, Който го е сътворил и Който му е вдъхнал действена душа и жизнерадостен дух. 12За него нашият живот е забавна игра, а съществуването ни – доходоносно развлечение. Дори говори, че от всичко трябва да се извлича печалба, та ако ще и от злото. 13Всъщност той по-добре от всички знае, че върши грях, когато от земната глина прави и чупливи съдове, и скулптури на божества.

14 Всички като него са безкрайно неразумни, дори у децата има повече разсъдък. Такива са враговете на Твоя народ, които го угнетяват. 15 j  Защото те почитат като богове всички езически идоли, които нито с очи си служат за гледане, нито с ноздри за вдишване на въздух, нито с уши за слушане, нито с пръсти на ръцете за пипане, а нозете им са негодни за ходене. 16 k  Тях ги е направил човек, но и той ги е сътворил с дух, даден му назаем. Така че никой човек не може да направи бог, подобен на себе си. 17Понеже е подвластен на смъртта, човек създава нещо мъртво с нечестивите си ръце. Затова и стои по-горе от идолите, които почита: той веднъж е получил живот, но те – никога.

18 l  Освен това тези хора почитат най-противните животни, които в сравнение с останалите са и най-глупави. 19Те не само не са хубави на вид, че да доставят наслада, както се случва при други животни, но дори са лишени от Божието благоразположение и от Неговата благословия.
Copyright information for BulCont