b Прем. 18:12
c Прем. 18:3
d Прем. 5:17 ; 16:24
f Прем. 5:16
g Изх. 15:1-21 ; Ис. 63:13-14 ; Мал. 3:20
n Прем. 16:17-22

Wis 19

Седма разлика

1 А над нечестивите тегнеше докрай безмилостният гняв, защото Той предвиди и бъдните им дела: 2 a  че след като им позволиха да си тръгнат и бързо ги изпратиха, те ще се разкаят и ще се впуснат да ги преследват. 3 b  И докато още скърбяха и плачеха над гробовете на умрелите, обзе ги друга нелепа мисъл и те подгониха като бегълци онези, които бяха отпратили с молби. 4Към този край ги влечеше съдбата, която бяха заслужили. Тя покри със забрава станалото, за да прибавят към мъките си остатъка от отреденото им наказание. 5 c  Така Твоят народ щеше да извърши невероятно пътуване, а те да намерят необикновена смърт.

6 d  И цялото творение, отново както преди, се подчини на Твоите заповеди и се преобрази в своята природа, за да се запазят невредими синовете Ти. 7 e  Ето облак, който хвърляше сянка върху техния стан, където имаше вода, показа се суха земя, сред Червеното море се появи безпрепятствен път, сред бурните вълни – зелена долина. 8 f  Закриляни от Твоята ръка, преминаха по нея с целия народ, а пред очите им – дивни чудеса. 9 g  Те се радваха като коне на паша, скачаха като агънца и славеха Тебе, Господи, своя Избавител, 10 h  защото още помнеха как, докато пребиваваха в чуждата страна, вместо животните земята създаваше мухи, а реката вместо риби изхвърли множество жаби. 11 i  А после, когато в желанията си молеха за хубава храна, те видяха и птици, сътворени по нов начин. 12Защото за тяхна утеха от морето долетяха пъдпъдъци.

13
19:13 В Синодалната Библия 19:13 е част от 19:12.
А грешниците бяха връхлетени от наказания, предхождани от знамения с гръмотевична мощ. Но те справедливо пострадаха заради собствените си злини, понеже проявиха твърде силна ненавист към другоземците.
14 k  Преди не приемаха непознати пришълци, а тези превръщаха в роби чужденци, сторили благодеяние. 15И не само това, но и ще има наказание за тях: че приемаха с враждебност чужденците, 16 l  а за тези, че след като ги приеха с празненства и вече им бяха дали еднакви права, започнаха да ги подлагат на робски труд. 17 m  Затова те бяха поразени със слепота. Обгърнати от дълбок мрак, както онези пред вратата на праведния Лот, всеки търсеше входа на своята врата.

18 n  Самите природни елементи се измениха така, както при арфата тоновете изменят мелодията, но звучността остава винаги една и съща. И това може точно да се види, ако се хвърли поглед върху станалите събития. 19Защото сухоземните животни се превърнаха във водни, а плуващите във водата излязоха на сушата. 20Огънят запазваше във водата силата си, а водата губеше свойството си да гаси. 21Обратно, пламъците не обгаряха плътта на скитащите се беззащитни животни и не стопяваха лесноразтопимата като сняг небесна храна.

Заключително славословие

22 o  Така, Господи, Ти във всичко възвеличи и прослави Своя народ и не го изостави, а по всяко време и на всяко място пребъдваше с него.
Copyright information for BulCont