Wis 3

Наградата на праведните

1 a  А душите на праведните са в Божията ръка и изпитание няма да ги докосне. 2 b  В очите на безразсъдните те минават за умрели, техният край се смята за гибел, 3 c  раздялата от нас – за унищожение. Но те пребъдват в мир. 4 d  Макар в очите на хората да изглежда, че са наказани, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. 5 e  И пострадали за кратко, те ще получат голямо благодеяние, защото Бог ги е подложил на изпитание и ги е сметнал за достойни за Себе Си. 6 f  Той ги е изпробвал като злато в огнена пещ и ги е приел като съвършена жертва. 7 g  В съдния ден те ще блеснат и ще пълзят като искри по стърнище. 8 h  Ще съдят племена и ще властват над народи, и Господ ще царува над тях за вечни времена. 9 i  Онези, които се уповават на Него, ще познаят истината; и които имат вяра, ще пребъдват в Него с любов, защото Неговата благодат и милост са за благочестивите, а закрилата – за избраниците Му.

Награди и наказания

10 А нечестивите, които са презирали праведния и са отстъпили от Господа, ще понесат наказание заради помислите си. 11Онзи, който презира мъдрост и напътствия, ще страда; напразна е надеждата на такива хора, усилията им са безплодни, делата им – безполезни. 12 j  Жените им са безразсъдни, децата им са лоши, проклет е родът им.

13 k  Блажена е бездетната, която не се е осквернила и не е познала греховната постеля. Тя ще получи награда в съдния ден на душите. 14 l  Блажен е също скопецът, чиято ръка не е сторила беззаконие и който не е таял лоши помисли против Господа. Заради вярата си той ще спечели особено благоволение и ще бъде на голяма почит в Господния храм. 15 m  Защото плодът на добрите дела носи прослава и коренът на мисълта е непоклатим.

16 n  А децата на прелюбодейците ще залинеят и потомството от незаконната постеля ще изчезне. 17И дълго да живеят, никой няма да иска да знае за тях, дори и в дълбока старост няма да са на почит. 18Ако пък скоро умрат, няма да имат надежда, нито утеха в съдния ден, 19 o  защото краят за рода на неправедните е ужасен.
Copyright information for BulCont