a Прем. 2:10-20 ; Мт. 13:43
b Прем. 2:15 , 20
c Прем. 2:13 ; Кол. 1:12
e Йов 9:25-26 ; Прем. 2:5
i Пс. 7:11 ; Пр. 4:9 ; Ис. 28:5 ; Прем. 4:2 ; 19:8 ; 1 Кор. 9:25
k Прем. 16:17

Wis 5

1 a  Тогава праведният с голяма смелост ще застане пред онези, които са го угнетявали и са пренебрегвали неговите усилия. 2А те, като го видят, ще ги обземат смут и ужасен страх и ще бъдат смаяни от неочакваното му спасение. 3Дъхът им ще секне и сред вопли на разкаяние те ще си казват: 4 b  „Това е същият, когото някога ние, неразумните, имахме за присмех и когото безразсъдно хулехме. Мислехме си, че животът му е лудост, а смъртта му – безчестна. 5 c  Как е причислен към Божиите синове и защо мястото му е сред святите хора? 6 d  Значи ние сме се отклонили от пътя на истината, светлината на правдата не ни е озарила и слънцето не ни е огряло! 7Изпълнени сме с беззаконни и гибелни дела, бродихме из непристъпна пустош, не познахме пътя на Господа. 8Каква ни беше ползата от високомерието? Какво ни донесе богатството, съчетано с надменност?

9 e  Всичко това премина като сянка и изчезна бързо като мълва 10 f  или като кораб, който плава през развълнувани води – нито следа ще откриеш, откъдето е преминал, нито пътеката на дъното му през вълните; 11или като птица, която прелита във въздуха и не остава белег от пътя ѝ: тя удря лекия въздух с размаха на крилата си и шумно го прорязва с мощен полет, без да остави следа във въздуха, където е преминала; 12или като пусната към целта стрела, която прорязва въздуха, но той отново се съединява, така че не знаем откъде е прелетяла. 13Така и ние се родихме и умряхме, но не можахме да покажем и следа от добродетел, а се изтощихме в пороците си.“ 14 g  Защото надеждата на нечестивия е като прах, отвяван от повея, като ситен скреж, гонен от виелица, като дим, разнасян от вятъра, и отминава като спомен за гост, отседнал само за ден.

15 h  А праведните живеят вечно. Наградата им е от Господа, за тях се грижи Всевишният. 16 i  Те ще получат от ръката на Господа прекрасна корона, защото Той ще ги закриля с десницата Си и ще ги подкрепи с рамото Си. 17 j  Той ще се въоръжи с целия Си гняв и ще превърне в оръжие природата, за да отмъсти на враговете им. 18Ще облече като броня правдата и ще Си сложи за шлем безпристрастния съд. 19Ще вземе святостта като непробиваем щит, 20 k  ще изостри като меч суровия Си гняв и заедно с Него светът ще се опълчи срещу безумците. 21 l  Като добре насочени стрели на докрай опънат лък ще полетят светкавици и ще се насочат към целта от облаците. 22И като от каменометно оръдие ще се изсипе яростна градушка. Ще възнегодува против тях морската вода, а внезапно придошли реки ще ги издавят. 23 m  Ще се вдигне срещу тях силен вятър и като вихър ще ги отнесе. Ще се вдигне срещу тях диханието на Всесилния и като вихър ще ги отнесе.
5:23 В Синодалната Библия текстът: „Така беззаконието ще опустоши цялата земя и злодеянието ще събори престолите на земните властници“е 5:24.
Така беззаконието ще опустоши цялата земя и злодеянието ще събори престолите на земните властници.
Copyright information for BulCont