b Пс. 2:10 ; Прем. 1:1 ; Сир. 33:19
f Прем. 5:5
g Пр. 8:17 ; Сир. 6:27
h Сир. 6:36 ; 39:5
i Пр. 1:20-21 ; 8:2-4 ; Ис. 65:1-2 ; Сир. 15:1-2
k Прем. 3:4
l Прем. 3:7-8 ; 5:16
p Сир. 51:23 ; Як. 3:14-16
q Пр. 29:4 ; Сир. 10:1-3

Wis 6

Призив за търсене на мъдрост

1 a  b  Затова слушайте, царе, и се осъзнайте! Вразумете се, съдии от всички краища на земята! 2Внимавайте вие, които владеете над множествата и се отнасяте високомерно към тълпите народ! 3 c  Защото властта ви е дадена от Господа и силата – от Всевишния, Който ще преценява делата ви и ще изследва намеренията ви. 4Вие, макар да сте служители на Неговото царство, не съдихте справедливо, нито спазихте Закона и не постъпихте по Божията воля. 5Скоро и ужасно Той ще ви се яви, защото съдът над управниците ще е строг. 6 d  Обикновеният човек ще заслужи милостта Му, но силните ще изпитат силата Му. 7 e  Владетелят над всичко няма да се уплаши от никого и няма да отстъпи пред величия, защото Той е сътворил и обикновените, и великите, и еднакво се грижи за всички. 8Управниците ги очаква голямо изпитание. 9Затова към вас, властители, са думите ми, за да се научите на мъдрост и да не съгрешавате. 10 f  Защото тези, които свято пазят светините, ще се осветят. И които са се научили на това, ще намерят оправдание в съдния ден. 11Така че приемете с желание и копнеж моите думи и ще се научите!

12 g  Сияйна и неувяхваща е мъдростта. Които я обичат, лесно я съзират и които се стремят към нея, намират я; 13тя дори се явява първа на онези, които желаят да я познаят. 14 h  Който я търси от ранно утро, няма да се умори, защото ще я открие седнала пред вратата му. 15Да посветиш мислите си на нея – това е съвършенство на разума. И който стои буден заради нея, скоро ще бъде свободен от грижи, 16 i  защото тя сама обикаля и търси достойните за нея, благосклонно им се явява на пътя и при всяка мисъл им се притичва на помощ.

17 j  Нейното начало е искреното желание да се учиш, 18 k  стремежът към учение е любов, а любовта означава да съблюдаваш законите на мъдростта; съблюдаването на законите пък е залог за безсмъртие. 19А безсмъртието приближава към Бога. 20 l  Така желанието за мъдрост води към Божието царство. 21Ето защо, владетели на народите, ако ви се услаждат престоли и скиптри, почитайте мъдростта, за да царувате вечно.

22 m  А какво е мъдростта и как е възникнала, ще ви кажа,
6:22 В Синодалната Библия текстът: „без да скривам от вас тайните. Ще вървя по следата ѝ от началото на сътворението“е 6:23.
без да скривам от вас тайните. Ще вървя по следата ѝ от началото на сътворението
6:22 В Синодалната Библия текстът: „и ще разкрия познанието за нея, без да подминавам истината“е 6:24.
и ще разкрия познанието за нея, без да подминавам истината.
23 p  Няма да ме съпътства изгаряща завист, защото тя няма нищо общо с мъдростта. 24 q  Многото мъдри са спасение за света, а разумният цар е благоденствие за народа си. 25Затова, учете се от думите ми и ще придобиете полза.
Copyright information for BulCont