a Бит. 2:7 ; Пс. 139:13-16 ; Сир. 17:1
c 3 Цар. 3:6-9 , 12 ; 5:9-14 ; Сир. 47:12-17
f Прем. 8:5-6
g Прем. 6:22
i Йов 12:10 ; Пс. 31:16 ; Сир. 10:5
k Прем. 14:2
m Прем. 8:4-6 ; 9:9
n Прем. 1:6-10
o Сир. 24:3

Wis 7

Цар Соломон и неговото търсене на мъдростта. Речта на Соломон

1 a  Аз също съм смъртен човек като всички, потомък на първия, от земна пръст създаден човек, в майчината си утроба получих плът 2от сгъстяването на мъжкото семе в кръв, на десетия месец от любовната наслада, преминаваща в сън. 3Като се родих, задишах и аз общия въздух, намерих се на тази земя, също създадена, и както при всички, плач беше първият звук, който издадох. 4Отхраниха ме в пелени и с грижи, 5защото дори и царят не се ражда другояче. 6 b  Един е начинът за всички да влезем в живота, еднакъв е и изходът.

7 c  Затова се молих и бях дарен с разум, призовавах Бога и духът на мъдростта слезе върху мене. 8Аз предпочетох нея пред скиптри и престоли и пред нея смятах богатството за нищо. 9 d  Никакъв скъпоценен камък не можех да сравня с нея, защото всяко злато пред нея е като нищожен пясък, а в сравнение с нея среброто ще е като кал. 10Аз я обикнах повече от здраве и хубост и я предпочетох пред светлината, защото нейният блясък не помръква. 11 e  А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и несметно богатство чрез ръцете ѝ. 12 f  Аз се радвах на всички тях, защото мъдростта ми ги предоставя, но не знаех, че тя е техен творец. 13 g  Безкористно придобих мъдрост, без завист я предавам и не крия богатството ѝ, 14 h  защото тя е неизчерпаемо съкровище за хората. Онези, които я притежават, спечелват приятелство с Бога чрез плодовете на нейните напътствия.

15 Дано Бог ми даде да говоря и да мисля по съвест, както подобава за даровете, които съм получил. Защото Той е учител по мъдрост и сочи на мъдрите правия път. 16 i  В Неговата ръка сме и ние, и нашите думи, всеки наш възглед и умение за работа. 17Той ме дари с истинско познание за това, което съществува, за да позная устройството на света и действието на елементите на света, 18началото, края и средата на годините, последователността на слънцестоенията и смяната на годишните времена, 19годишния кръговрат и положението на звездите 20 j  природата на животните и нравите на зверовете, силата на ветровете и мислите на хората, отликите между растенията и лечебната сила на техните корени. 21 k  Познах всичко – скрито и явно, защото ме научи мъдростта – творец на всичко.

Божествената същност и действието на мъдростта

22 l  m  Тя е дух разумен, свят, единствен по рода си, но все пак многообразен, изтънчен, подвижен, светъл, чист, ясен, непричиняващ вреда, обичащ доброто, проницателен, 23 n  неудържим, благотворен, човеколюбив, твърд, непоколебим, спокоен, всеможещ, всевиждащ и проникващ във всеки мислещ дух, който се отличава с чистота и изтънченост.

24 Мъдростта е по-подвижна от всяко движение и поради своята чистота прониква и изпълва всичко. 25 o  Тя е дихание на Божията сила, извор на чистата слава на Вседържителя. Затова нищо нечисто няма да я оскверни. 26 p  Тя е отражение на вечната светлина, чисто огледало на Божията дейност, образът на Неговото съвършенство. 27 q  Тя е само една, но може всичко. И макар да не се променя, прави всичко ново. Заселва се в благочестивите души от всяко поколение и подготвя верни на Бога и пророците. 28Защото Бог обича само онзи, който живее с мъдростта. 29Тя е по-хубава от слънцето, стои над всички звезди и превъзхожда светлината, 30 r  защото след деня настъпва нощ, а злото не може да надделее над мъдростта.
Copyright information for BulCont