a Сир. 15:2
b Пр. 8:22-31 ; Прем. 9:9
c Прем. 7:22
g Пс. 112:6 ; Сир. 39:9
j Сир. 1:1

Wis 8

1С могъща сила тя се разпростира от единия до другия край на света и управлява всичко както трябва.

Общуването с мъдростта носи много ползи

2 a  От младини обикнах и търсих мъдростта, копнеех да я взема за своя невеста и станах поклонник на хубостта ѝ. 3Тя разкрива благородството си с това, че живее заедно с Бога, и Владетелят на всичко я обича. 4 b  Посветена е в тайните на Божия ум и избира делата Му. 5 c  Ако богатството е нещо желано в живота, то кое е по-богато от мъдростта, която върши всичко? 6Ако разумът създава блага, нима съществува по-голям художник от нея? 7Ако някой обича праведността, наградата ѝ са добродетелите. Тя учи на благонравие и разум, на справедливост и храброст и няма нищо по-полезно в живота на хората от тях. 8Ако пък някой се стреми към богат опит, мъдростта знае миналото и предсказва бъдещето, служи си с изтънчена реч и разкрива загадките, предузнава знаменията и чудесата и завършека на годините и времето.

9 d  Затова реших да я взема за спътница в живота си, понеже знаех, че ще ми бъде съветник в добрите начинания и утеха в грижи и беда. 10 e  Чрез нея ще имам слава сред народа и макар и млад, ще съм почитан от старите. 11 f  Ще се покажа проницателен съдия и ще предизвикам удивление сред властниците. 12Когато мълча, те ще изчакват и когато заговоря, ще внимават, а когато речта ми продължава дълго, ще слушат с ръка на уста. 13 g  Чрез нея ще постигна безсмъртие и ще оставя вечен спомен на онези, които ще са след мене. 14 h  Ще управлявам народи и ще ми се покоряват племена. 15Страх ще обзема жестоки тирани, когато чуят за мене. Пред народа ще съм добър, а на война – храбър. 16 i  А когато се завърна у дома си, при нея ще търся покой, защото в обноските ѝ няма грубост, нито скръб в съжителството с нея, а радост и веселие.

17 Като си представях тези неща, почувствах в сърцето си, че родството с мъдростта носи безсмъртие, 18приятелството с нея – истинска наслада, усилията на ръцете ѝ – неизчерпаемо богатство, постоянното общуване с нея – разум, съвместните разговори – известност. И тръгнах да я търся, за да я взема за съпруга. 19Аз бях даровито дете и ми бе отредена душа, склонна към добро. 20Нещо повече – добър по душа, аз влязох в безгрешно тяло.

Молитвата на Соломон за мъдрост

21 j  И след като разбрах, че иначе няма да мога да я притежавам, освен ако Бог не ми я дари – да знаеш обаче от кого е този дар също е проява на разум, – аз се обърнах към Господа, помолих Му се и Му казах с цялото си сърце:
Copyright information for BulCont