b Сир. 42:15 ; Йн. 1:3
c Бит. 1:26-28 ; Прем. 10:2
d Сир. 1:1
f 2 Цар. 7:13 ; 3 Цар. 5:19 ; 8:19 ; Сир. 47:13
g Пр. 8:27 ; Прем. 7:22 ; 8:4
k Вар. 4:4

Wis 9

1 a  b  „Боже на предците и Господ на милостта, Който си сътворил всичко със словото Си 2 c  и Който си създал с премъдростта Си човека, за да владее над сътвореното от Тебе, 3да управлява света с благочестие и справедливост и да съди с чисто сърце! 4 d  Дари ме с приседналата до Твоя престол мъдрост и недей ме прогонва от децата Си, 5 e  защото аз съм Твой служители син на Твоята слугиня, човек немощен и за кратко на земята, и малко разбирам от съд и закони. 6Но дори и да беше съвършен някой от хората, нямаше да струва нищо без Твоята премъдрост. 7Ти ме избра за цар на Своя народ и за съдия на Своите синове и дъщери. 8 f  Ти каза да съградя храм на Твоята свещена планина и олтар в града, където обитаваш, по подобие на светата скиния, която Ти бе приготвил от самото начало. 9 g  С Тебе е мъдростта, която познава делата Ти, присъствала е, когато си творил света, и знае какво е приятно за Твоите очи и какво е правилно според Твоите заповеди. 10Изпрати я от светите небеса, изпрати я от престола на славата Си, за да бъде при мене и да споделя моите усилия, и за да узная какво е приятно за Тебе! 11Мъдростта всичко знае и разбира, мъдро ще ме ръководи в делата ми и ще ме закриля в славата си. 12Тогава моите дела ще бъдат приемливи за Тебе, ще съдя Твоя народ справедливо и ще бъда достоен за престола на баща си.

13 h  Защото кой човек може сам да познае Божиите намерения? Или кой може сам да разбере какво желае Господ? 14Боязливи са помислите на смъртните, колебливи са нашите мисли, 15 i  защото тленното тяло тегне над душата и това нейно убежище, сътворено от глина, гнети разума ни с много грижи. 16 j  Ние едва си представяме това, което е на земята, и с мъка откриваме това, което ни е подръка. Как тогава някой би изследвал какво е на небесата? 17Та кой щеше да знае волята Ти, ако не беше го дарил с мъдрост и не беше изпратил от висините Своя Свети Дух! 18 k  Така живеещите на земята бяха изведени на прав път, хората научиха какво е приятно за Тебе
9:18 В Синодалната Библия текстът: „и се спасиха чрез мъдростта“е 9:19.
и се спасиха чрез мъдростта.“
Copyright information for BulCont