Zechariah 14

Йерусалим – град, спасен от Господа

1 Ето идва ден Господен, когато ще разделят сред тебе плячката от твоите богатства. 2Защото ще събера всички народи на война срещу Йерусалим. Градът ще бъде превзет и домовете – разграбени, жените ще бъдат обезчестени и половината град ще отиде в плен. Но останалият народ няма да бъде изтребен от града. 3Тогава Господ ще излезе и ще воюва против тези народи, така както Той воюва в ден на битка. 4В този ден нозете Му ще стъпят на Елеонската планина, която е срещу Йерусалим на изток. И Елеонската планина ще се разцепи по средата на изток и на запад, където ще изникне огромна долина; половината от планината ще се оттегли на север, а другата ѝ половина – на юг. 5 a  И вие ще побегнете към долината на планините Ми, защото планинската долина ще стига до Асал; ще побегнете, както побягнахте от земетресението в дните на юдейския цар Озия. И ще дойде Господ, моят Бог, и всички светии с Него!

6 В този ден няма да има светлина, а ще бъде студ и мраз; 7един-единствен ден, известен само на Господа – нито ден, нито нощ, а привечер ще настане светлина. 8 b  В този ден живи води ще потекат от Йерусалим – половината към източното море, и половината към западното море така ще бъде и през лятото, и през зимата.

Божието царство на земята

9 c  И Господ ще бъде цар над цялата земя; в този ден Господ ще бъде един и името Му – едно. 10 d  Цялата страна, от Гаваон до Римон на юг от Йерусалим, ще се превърне в равнина. А Йерусалим ще се въздигне населен на своето място – от Вениаминовите порти до мястото на първите порти, до ъгловите порти и от кулата на Ананеил до царските линове. 11 e  Народ ще живее в него и няма да има вече проклятие; Йерусалим ще стане сигурно място за живеене.

12 А ето бедствието, с което Господ ще порази всички народи, които са воювали против Йерусалим: плътта им ще изтлее, докато още стоят на краката си, очите им ще се стопят във вдлъбнатините си и езикът им ще изсъхне в устата им.

13 f  В този ден сред тях ще настане голям смут от Господа: всеки ще хване ръката на другия, всеки ще вдигне ръка против ръката на ближния си. 14Юдея също ще воюва в Йерусалим и тогава ще бъде събрано богатството на всички околни народи – злато, сребро и дрехи в голямо изобилие. 15Такова бедствие ще порази коне, мулета, камили, осли и всякакъв добитък, който се намира в стана им.

Ново служение на Бога

16 g  А след това всички оцелели от народите, тръгнали против Йерусалим, ще идват всяка година да се покланят на Царя, на Господа Вседържителя, и да празнуват празника Шатри. 17И ако някое от земните племена не отиде в Йерусалим да се поклони на Царя, на Господа Вседържителя, за него няма да има дъжд. 18Ако египетското племе не тръгне на път, за да дойде, и за него няма да има дъжд, – ще го постигне бедствието, с което Господ ще порази народите, които няма да дойдат да празнуват празник Шатри. 19Такова ще бъде наказанието на Египет и на всички народи, които не дойдат да празнуват празника Шатри.

20 В този ден и върху звънците на конете ще стои: „Посветен на Господа“, а котлите в Господния дом ще бъдат като жертвените блюда пред олтара. 21И всички котли в Йерусалим и в Юдея ще бъдат посветени на Господа Вседържителя. Всички, които принасят жертва, ще идват, ще ги взимат и ще варят в тях. В този ден вече няма да има нито един хананеец в дома на Господа Вседържителя.
Copyright information for BulCont