Zechariah 2

Видение за четири рога и четирима ковачи

1 И когато повдигнах очите си, видях четири рога. 2Попитах ангела, който говореше с мене: „Какво е това?“А той ми отговори: „Това са роговете, които разпръснаха Юдея, Израил и Йерусалим.“ 3Тогава Господ ми показа четирима ковачи. 4Аз попитах: „Какво са дошли да правят те тук?“Тогава Той ми каза: „Роговете разпръснаха Юдея така, че никой да не може да повдигне главата си. А тези ковачи дойдоха да ги изплашат и да повалят роговете на народите, които изправиха мощта си против страната на Юдея, за да я разпръснат.“

Видение за земемерна връв

5 a 
2:5 В Синодалната и Цариградската Библия 2:5 сл. е 2:1 сл.
И отново повдигнах очи и видях: ето един мъж, а в ръката му – земемерна връв.
6 c  Аз попитах: „Къде отиваш?“А той ми отвърна: „Да измеря Йерусалим, за да видя каква му е ширината и каква му е дължината.“ 7И ето ангелът, който говореше с мене, излезе, а друг ангел тръгна към него 8 d  и му рече: „Иди по-скоро и кажи на тази младеж: „Йерусалим ще бъде град без стени, защото ще се изпълни с хора и добитък. 9 e  Защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него и ще бъда негова прослава в него.

10 f  Бягайте, бягайте от северната страна, казва Господ. Защото Аз ви разпилях по четирите посоки на небесните ветрове, казва Господ. 11Да, спасявай се, Сионе, ти, който живееш при вавилонската дъщеря! 12 g  Защото така каза Господ Вседържител, когато ме прати със слава при народите, които ви ограбиха: „Който се докосва до вас, докосва се до зеницата на окото Ми. h  И ето Аз ще вдигна ръката Си против тях и те ще станат плячка на слугите си.“Тогава ще познаете, че Господ Вседържител ме е изпратил.

i  Ликувай и се радвай, Сионова дъще! Защото Аз ще дойда и ще живея сред тебе, казва Господ. И в този ден много народи ще прибегнат към Господа. Те ще станат Мой народ и Аз ще живея сред тебе. Тогава ще познаеш, че Господ Вседържител ме е пратил при тебе. И Господ ще вземе във владение Юдея – Своя дял в святата страна, и отново ще избере Йерусалим.

13 j  Нека всичко замлъкне пред Господа, защото Той излиза от святото Си жилище“.“
Copyright information for BulCont