Zechariah 4

Видение за златен светилник и две маслинови дървета

1 И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както се буди човек от сън. 2 a  Тогава той ме попита: „Какво виждаш?“Аз отговорих: „Виждам светилник, цял от злато, и чаша за елей върху него; отгоре седем кандилца и по седем цеви за кандилцата върху него; 3и до него две маслинови дървета – едното отдясно на чашата, другото отляво.“ 4Отново се обърнах към ангела, който говореше с мене, и попитах: „Какво е това, господарю мой?“ 5Ангелът, който говореше с мене, ми рече: „Не знаеш ли какво е това?“„Не зная“– отвърнах аз.

6 b  Тогава той ми отговори: „Това е словото на Господа към Зоровавел, което казва: „Не със сила и не с мощ, а с Моя Дух“, казва Господ Вседържител.“ 7Коя си ти, планина велика? Пред Зоровавел ти си поле! И той ще изнесе крайъгълния камък сред шумни възгласи: „Благодат! Благодат върху него!“

8 И ето слово Господне към мене: 9„Ръцете на Зоровавел положиха основите на този дом, неговите ръце ще го съградят. И ти ще познаеш, че Господ Вседържител ме е пратил при вас. 10 c  Защото кой може да смята този ден за маловажен, когато онези седемте – очите на Господа, които обхващат с поглед цялата земя – се изпълват с радост, като видят отвеса в ръцете на Зоровавел.“

11 d  Тогава му отговорих: „Какви са тези две маслинови дървета отдясно на светлината и отляво?“ 12И след това добавих: „Какви са тези две маслинови клончета, от които през две златни тръбички се излива златист елей?“ 13А той отвърна: „Не знаеш ли какво е това?“Отговорих: „Не зная, господарю мой.“ 14И тогава ми каза: „Това са двамата, помазани с елей, които стоят пред Господаря на цялата земя.“
Copyright information for BulCont