Zechariah 5

Видение за летящ свитък

1 Аз отново повдигнах очи и видях: ето летящ свитък! 2 a  Той ме попита: „Какво виждаш?“Отговорих: „Виждам летящ свитък, дължината му е двадесет лакътя, а ширината – десет лакътя.“ 3 b  И ми каза: „Това е проклятието, което се носи над цялата земя; защото всеки, който краде, ще получи възмездие според това проклятие, и всеки, който се кълне лъжливо, също ще получи възмездие според това проклятие.“ 4„Аз го изпратих, казва Господ, и то ще влезе в дома на крадеца и в дома на онзи, който се кълне лъжливо в Моето име, ще остане в дома му и ще го разруши – дърво и камък няма да останат.“

Видение за жена в ефа

5 Тогава ангелът, който говореше с мене, излезе напред и ми рече: „Вдигни очите си и виж какво е това, което се явява?“ 6Аз попитах: „Какво е това?“Той отговори: „Това, което се явява, е ефа.“И добави: „Това е образът им по цялата земя.“ 7И, ето издигна се оловен похлупак и в ефата седеше една жена. 8И каза още: „Това е нечестивостта.“И хвърли жената отново в ефата, а върху отвора хвърли отново оловния похлупак.

9 Тогава вдигнах очите си и видях: ето появиха се две жени, в крилата им – вятър, а крилата им като крила на щъркел. И те понесоха ефата между земята и небето. 10Попитах ангела, който говореше с мене: „Къде отнасят ефата?“ 11А той ми отвърна: „Да съградят за нея дом в страната Сенаар. И когато всичко бъде приготвено, тя ще бъде поставена там на своето място.“
Copyright information for BulCont