Zechariah 8

Обещание за мир и благоденствие в Йерусалим

1 Ето словото на Господа Вседържителя: 2 a  „Силна е Моята ревност за Сион и силен гняв блика от ревността Ми за него!“ 3 b  Така казва Господ: „Аз ще се обърна към Сион и ще живея в Йерусалим; Йерусалим ще се нарече град на истината, а планината на Господа Вседържителя – Святата планина.“ 4 c  Така казва Господ Вседържител: „Пак ще седят старци и старици по улиците на Йерусалим, всеки с тояга в ръка поради дълбока старост. 5И улиците на този град ще се изпълнят с момчета и момичета, които ще играят навред.“ 6 d  Така казва Господ Вседържител: „Ако в онези дни това бъде чудо в очите на остатъка от този народ, нима ще е чудо и в Моите очи?“ 7Така казва Господ Вседържител: „Ето Аз ще избавя Своя народ от страната на слънчевия изгрев и от страната на слънчевия залез, 8 e  ще ги доведа и те ще живеят в Йерусалим. Те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог в истина и правда.“

9 f  Така казва Господ Вседържител: „Нека укрепнат ръцете ви, на вас, които сега слушате тези думи от устата на пророците, пророкували при полагане основите на дома на Господа Вседържителя, за да бъде съграден храмът. 10Защото преди това нито имаше заплата за човешкия труд, нито на добитъка се даваше нещо. И нито вкъщи, нито навън някой имаше спокойствие от зложелатели, защото оставих всички да се настроят един против друг. 11Но сега Аз няма да съм такъв за остатъка от този народ, както преди. 12 g  Защото сеитбата ще бъде в мир: лозата ще дава плода си, земята ще дава жътвата си, небето ще дава росата си. И всичко това ще предам във владение на остатъка от този народ. 13И както вие, дом на Юдея и дом на Израил, бяхте проклятие сред народите, така Аз ще ви избавя, за да бъдете благословия. Не бойте се, нека укрепнат ръцете ви!“

14 Защото така казва Господ Вседържител: „Както бях намислил да ви сторя зло, когато вашите предци предизвикваха гнева Ми, и не се поколебах, 15така отново в тези дни намислих да сторя добро на Йерусалим и на дома на Юдея. Не бойте се! 16 h  Ето какво трябва да правите: говорете си истината един на друг! При градските порти въздавайте истинско правосъдие! 17Не мислете зло един на друг в сърцата си и не обичайте лъжливата клетва, защото Аз мразя всичко това“, казва Господ.

18 i  Ето словото на Господа Вседържителя към мене: 19 j  „Постът в четвъртия, в петия, в седмия и в десетия месец ще станат в дома на Юдея дни за веселие и радост, и щастливи празници. Затова обичайте истината и мира!“

20 Така казва Господ Вседържител: „И ще идват хора, жители на много градове. 21Жителите на един град ще отидат в друг и ще кажат: „Нека отидем и да се помолим пред Господа, да потърсим Господа Вседържителя! Ще отида и аз.“ 22Много племена и силни народи ще дойдат да търсят Господа Вседържителя в Йерусалим и да се помолят пред Господа.“ 23Така казва Господ Вседържител: „В тези дни десет мъже от народи с различни езици ще се хванат за дрехата на юдеин и ще кажат: „Ще дойдем с вас, защото чухме, че Бог е с вас“.“
Copyright information for BulCont