Zechariah 11

Отхвърляне на Царя – Месия

1 Отвори, Ливане, портите си, за да погълне огън твоите кедри! 2Ридай, кипарисе, защото падна кедърът, защото могъщите се сринаха! Ридайте, васански дъбове, защото е повалена непроходимата гора! 3Ето чуй, ридаят пастири, защото благополучието им е погубено, реват млади лъвове, защото великолепието на Йордан е погубено.

4 Така казва Господ, моят Бог: „Паси овцете, обречени на клане, 5които купувачите безнаказано колят, а онези, които ги продават, си казват: „Благословен да е Господ, защото забогатях! Дори и пастирите им не ги жалят! 6Затова и Аз вече няма да жаля жителите на тази страна. И, ето ще предам хората – всеки в ръцете на ближния му и в ръцете на царя му. Те ще поразят страната и Аз няма да избавя никого от ръцете им.

7 И така, Аз пасох овцете, обречени на клане, овцете, най-унизени от всички. И си взех две тояги – едната нарекох „Благост“, а другата – „Вериги“. И с тях пасох овцете. 8И за месец изтребих трима пастири; отвратих се от тях, пък и Аз им станах досаден. 9След това рекох: „Вече няма да ви паса. Което умира, нека умира, което загива, нека загива; а които остават, нека ядат плътта си един на друг.“ 10И като взех тоягата си „Благост“, пречупих я, за да унищожа завета, който сключих с всички племена. 11Така в този ден той беше унищожен и унизените овце, които Ме очакваха, узнаха, че това е било словото на Господа. 12 a  Тогава им казах: „Ако ви се вижда добро, дайте Ми Моята заплата; ако ли не, недейте.“И те Ми претеглиха за отплата тридесет сребърника“. 13А Господ ми рече: „Хвърли ги на грънчаря – високата цена, за която те Ме оцениха!“Аз взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния храм на грънчаря. 14 b  След това пречупих и другата Си тояга, „Вериги“, за да разкъсам братството между Юдея и Израил.“

15 Тогава Господ ми каза: „Вземи си сега принадлежностите на оглупял пастир. 16 c  Защото, ето Аз ще въздигна пастир на земята, който няма да се безпокои за загиналите, няма да търси изгубените, няма да лекува болните, нито ще води на паша здравите, а ще яде месото на тлъстите овце и ще им отделя копитата.“ 17Горко на безполезния пастир, който оставя стадото! Меч върху ръката му и върху дясното му око! Ръката му съвсем ще изсъхне и дясното му око съвсем ще помръкне.
Copyright information for BulCont