Zechariah 12

Пророческо слово за обновление и прослава на Йерусалим и Израил

1 a  Пророческо слово на Господа за Израил. Господ, Който разпростря небето, основа земята и образува в човека духа му, казва: 2 b  „Ето Аз ще направя Йерусалим чаша с омайно питие за всички околни народи; така ще бъде и с Юдея при обсадата на Йерусалим. 3В този ден ще направя Йерусалим тежък камък за всички племена – всички, които се опитат да го вдигнат, ще пострадат. И против него ще се обърнат всички народи на земята. 4В този ден ще поразя всеки кон с уплаха, а ездача му – с безумие. И ще отворя очите Си върху дома на Юдея, докато държа в заслепение всеки кон на племената. 5 c  Тогава князете на Юдея ще си кажат: „Силата на йерусалимските жители е в Господа Вседържителя, техния Бог!“

6 d  В този ден Аз ще направя князете на Юдея като огнена жарава сред дърва и като запален факел сред снегове. Те ще погълнат всички околни народи, отдясно и отляво, а Йерусалим пак ще бъде заселен на своето място – в Йерусалим.

7 И Господ ще спаси първо шатрите на Юдея, за да не се издигат над Юдея величието на Давидовия дом и величието на йерусалимските жители. 8В този ден Господ ще закриля жителите на Йерусалим. Немощният сред тях ще бъде в онзи ден като Давид, а Давидовият дом – като Бог, като Господен ангел пред тях. 9 e  В този ден с устрем ще изтребя всички народи, които тръгват против Йерусалим.

10 f  А върху Давидовия дом и върху йерусалимските жители ще излея дух на благодат и молитва и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха. Те ще плачат за Него, както се оплаква единствен син, и ще скърбят, както се скърби за първороден. 11В този ден риданията в Йерусалим ще са така горчиви, както риданията при Хададримон в Мегидонската долина. 12Страната ще ридае, всяко племе отделно: племето на Давидовия дом отделно, и жените им отделно; 13племето на Левиевия дом отделно и жените им отделно; Семеевото племе отделно и жените им отделно; 14всяко от останалите племена отделно и жените им отделно.“
Copyright information for BulCont