Zephaniah 1

Софония е живял по времето на цар Йосия (639-609 г. пр. Р. Хр.) и е съвременник на Йеремия. Той е принадлежал към царския род (1:1), живял е в Йерусалим и започнал да пророкува още като младеж. Може да се приеме, че книгата е написана преди 610 г. пр. Р. Хр. Името Софония означава „скрит от Бога“.

Книгата може да бъде разделена на три основни части: 1. Предупреждения за предстоящия Господен ден (1:1 – 2:3). 2. Предсказание за съд над народите и над Йерусалим (2:4 – 3:8). 3. Обещание за избавление в Съдния ден (3:9-20). Темата за Господния ден, за който се говори сто и шестдесет години по-рано в книгата на пророк Амос, тук придобива основно значение. Софония говори като един от малцината, останали верни на Бога, и предупреждава за приближаващия се Божи гняв срещу непокорните.

Софония е един от пророците, който изрича най-строго пророческо послание. Той вижда ясно тежестта на предстоящото осъждане за юдеите и за околните народи поради идолопоклонството и безчестието им. По всяка вероятност пророчеството му е било чуто, защото още в дните на Йосия са извършени реформи – било е приведено в изряден ред служението в храма. Поради това пророкът е оптимист. Отвъд сътресенията, които ще преживеят юдеите, той вижда Божията светлина, с Чиято помощ народът ще възстанови своята хармония. Божият съд ще промени израилевите синове и ще бъде свидетелство пред другите народи за връзката между Бога и Израил.

Денят Господен – съд над Юдея

1 a  Слово на Господа, което беше отправено към Софония, син на Хусий, син на Годолия, син на Амария, син на Езекия, когато Йосия, син на Амон, беше цар в Юдея.

2 „Ще подложа на изтребление всичко по земята – гласи словото на Господа. 3Ще погубя човеци и добитък, ще погубя птици по въздуха и морски риби и ще поваля нечестивите, ще изтребя човеците по земята, гласи словото на Господа.

4 b  Ще насоча ръката си срещу Юдея и срещу всички жители на Йерусалим, ще премахна от това място остатъците от служението на Ваал, името на служителите му – жреците, 5 c  и ония, които се покланят на небесното войнство върху покривите, и ония поклонници, които се кълнат в Господа, но се кълнат и в Молох, 6и ония, които отстъпиха от Господа, не търсят Господа и не питат за Него.

7 d  Замълчи пред присъствието на Господа Бога, защото близо е денят на Господа. Да, Господ приготви жертвения празник, освети вече Своите поканени. 8В деня на Господнята жертва Аз ще накажа князете, царските синове и всички, които се обличат в чуждестранни дрехи. 9В оня ден ще накажа всички, които подскачат на прага на дома на своя Господ и го изпълват с насилие и измама.

10 В оня ден, гласи словото на Господа, ще се чуят силен вопъл при Рибни порти, ридание при новия град и вой от голяма разруха по хълмовете. 11Плачете, жители от долната част на града, защото ще погинат всички търговци и ще бъдат изтребени обменители на сребро.

12 e  В онова време Аз ще претърся Йерусалим със светилник и ще накажа ония, които са се прокиснали при дрождите си и си мислят: „Господ не прави ни добро, ни зло.“ 13 f  Богатството им ще бъде ограбено и къщите им ще се превърнат в развалини. Те ще построят къщи, а няма да живеят в тях, ще насадят лозя, а вино от тях няма да пият.

14 Близо е великият ден на Господа, близо – твърде скоро ще настъпи! Чуй гласа на деня на Господа. Тогава горко ще завика и най-храбрият! 15Ден на гняв е онзи ден, ден на бедствие и гнет, ден на опустошение и разорение, ден на тъмнина и мрак, ден на облак и тъмна мъгла, 16ден на тръба и на боен вик против укрепени градове и високи кули.

17 g  Аз ще подхвърля хората на бедствие и те ще ходят като слепи, защото съгрешиха против Господа, и кръвта им ще бъде разнесена като прах, плътта им – като смет. 18 h  Нито среброто им, нито златото им могат да ги спасят в деня на гнева на Господа и от огъня на ревността Му ще бъде погълната цялата тази земя. Защото Той е подготвил погибел за всички жители на земята, и при това внезапно.“
Copyright information for BulCont