Zephaniah 2

Божият съд над езическите народи

1
2:1 В Синодалната и Цариградската Библия 2:1 сл. е 1:18 сл.
Ела на себе си, опомни се ти, безсрамен народ,
2преди да се е изпълнило определеното за вас – денят преминава като плява, преди да е дошъл върху вас пламенният гняв на Господа, преди да е настъпил денят на негодуванието на Господа. 3Търсете Господа, всички смирени в страната, които изпълнявате законите Му, стремете се към справедливост, стремете се към смирение. Може би ще се скриете в деня на гнева на Господа.

4 b  c  Защото Газа ще бъде напусната и Аскалон ще опустее, жителите на Азот ще бъдат изгонени посред бял ден и Екрон ще бъде разорен из основи. 5Горко на вас, които обитавате крайбрежието, вие от критския народ! Словото на Господа е отправено срещу вас, жителите на Ханаан, на филистимската страна! Аз ще те изтребя така, че няма да имаш жители. 6Крайбрежната страна ще се превърне в селища с кладенци за овчари и огради за стада. 7Крайбрежието ще се падне на останалите от дома на Юдея. Там те ще пасат стадата си и ще си почиват вечер в къщите на Аскалон, защото Господ, техният Бог, ще се погрижи за тях и ще ги върне от плена им.

8 d  e  Аз чух хулата на Моав и обидите на амонците, как те се подиграваха с Моя народ и горделиво се надсмиваха над страната му. 9 f  Затова Аз съм жив! – гласи словото на Господ Вседържител, Бог на Израил: Моав ще бъде като Содом, а амонците ще бъдат като Гомора, място с коприва и солници, вечна пустиня, останалите от народа Ми ще ги вземат плячка и оцелелите от Моите избраници ще ги получат в наследство.

10 Такова ще е възмездието за надменността им, понеже те се подиграваха и горделиво се надсмиваха над народа на Господа Вседържител. 11Страшен ще бъде за тях Господ: Той ще изтреби всички по земята и пред Него ще се покланят – всеки от мястото си – всички далечни народи.

12 g  И вие, етиопци, ще бъдете избити с Моя меч.

13 h  Господ ще простре ръката Си срещу север, ще унищожи Асур и ще превърне Ниневия в пустош, в сухо като пустиня място. 14Стада ще лежат сред нея и всякакъв род животни, пеликан и таралеж ще обитават в украшенията ѝ от резба; гласът им ще ечи по прозорците, разруха ще има при стълбовете на портите, защото кедровите им обложки ще бъдат премахнати. 15 i  Ето в какво ще се превърне величественият град, който живееше безгрижно и казваше в сърцето си: „Аз съм и няма други освен мене.“Как се превърна той в пустош, обиталище за зверове! Всеки, който минава покрай него, ще подсвирне и ще махне с ръка.
Copyright information for BulCont