Zephaniah 3

Срещу Йерусалим

1 Горко на своенравния и скверен жесток град! 2Не се вслушва в никакво слово, не приема да бъде поучаван, не се уповава на Господа, не се приближава към своя Бог. 3 a  Неговите князе са ревящи лъвове, съдиите му – като вълци привечер, които не оставят до сутринта нито една кост. 4Пророците му са нагли измамници, свещениците му оскверняват светинята, престъпват Закона. 5 b  В този град Господ действа справедливо, не върши неправда, неизменно изявява Своите присъди всяка сутрин. Но беззаконникът не знае срам.

6 Аз изтребих народи – разрушени са бойните им кули, обезлюдих улиците им, така че никой не ходи по тях, градовете им са опустошени, така че няма нито един човек, няма жители. 7 c  Аз му казах: „Да беше се боял поне от Мене, да беше приемал наставления!“Тогава жилището му нямаше да бъде разрушено съгласно всичко, което определих за него. А те побързаха да покварят всичките си дела.

8 И така, словото на Господа гласи: „Очаквайте Ме до онзи ден, когато Аз ще се вдигна като изобличител, защото Моето решение е да събера народите, да свикам царствата, за да излея върху тях Своето негодувание, всичката ярост на Своя гняв; защото от огъня на ревността Ми ще бъде погълната цялата земя.“

Обещания

9 d  „Тогава Аз пак ще дам на народите чист език, така че всички да призовават името на Господа и да Му служат единодушно. 10 e  Поклонниците Ми – потомци на Моя разпръснат народ – ще Ми донесат принос от земите отвъд реките на Етиопия.

11 В онзи ден ти няма вече да се срамуваш от всичките си дела, с каквито грешеше против Мене. Тогава Аз ще премахна сред тебе онези, които горделиво се хвалеха със своята знатност, и ти няма вече да се превъзнасяш на святата Ми планина. 12Но ще оставя сред тебе смирен и малък народ, който ще се уповава на името на Господа. 13 f  Останалите от Израил няма да вършат вече неправда, няма да говорят лъжливо и в устата им няма да се намери измамен език, защото те спокойно ще отиват на пасищата и ще почиват, и никой няма да им пречи.

14 g  Ликувай ти, град Сион! Тържествувай ти, Израил! Весели се и се радвай от все сърце ти, град Йерусалим! 15Господ отмени присъдата срещу тебе, отстрани противниците ти! Господ е Цар Израилев сред тебе: няма повече да се страхуваш от зло. 16В оня ден ще кажат на Йерусалим: „Не бой се ти, Сион, да не отслабват ръцете ти! 17 h  Господ, твоят Бог, е сред тебе. Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще обнови любовта Си към тебе, ще тържествува за тебе с възклицание.“

18 Аз ще закрилям тъгуващите за тържествени празненства сред тебе, за да не понесат укор. 19 i  Ето в онова време Аз ще погубя всички твои притеснители и ще спася онова, което е куцо, ще събера разпръснатите и ще ги поставя на почит и за похвала навсякъде по земята, където претърпяха посрама. 20В онова време ще ви доведа и тогава пак ще ви събера, защото ще ви поставя за похвала и на почит между всички народи по земята, когато ще върна пленниците ви пред вашите очи“, казва Господ.
Copyright information for BulCont