1 Chronicles 16

1 a  Д онесоха ковчега Божий и го поставиха сред скинията, която Давид бе направил за него, и принесоха Богу всесъжения и мирни жертви.

2 b  Когато Давид свърши всесъженията и принасянето мирни жертви, благослови народа в име Господне,

3 c  и раздаде на всички израилтяни, и на мъже и на жени, по един хляб, по един къс месо и по чаша вино.

4 И постави той на служба пред ковчега Господен някои от левитите, за да славословят, благодарят и превъзнасят Господа, Бога Израилев:

5 Асафа – за главен, втори след него Захария, Иеиела, Шемирамота, Иехиила, Мататия, Елиава, Ванея, Овед-Едома и Иеиела с псалтири и гусли, и Асафа – да свири на кимвали,

6 а Ванея и Озиила, свещениците, – да тръбят постоянно пред ковчега на завета Божий.

7 В оня ден Давид първи път даде псалом за славословие Господу чрез Асафа и братята му:

8 d  славете Господа, прогласявайте името Му; разгласяйте делата Му между народите;

9 пейте Му, свирете Му; разказвайте за всичките Му чудеса;

10 хвалете се с Неговото свето име; да се весели сърцето на ония, които търсят Господа;

11 потърсете Господа и силата Му, търсете непрестанно лицето Му,

12 спомняйте си чудесата, които е извършил, личбите Му и съдбите от устата Му,

13 вие, семе Израилево, раби Негови, синове Иаковови, избраници Негови!

14 Той е Господ, Бог наш; Неговите съдби са по цялата земя.

15 e  Помнете вечно завета Му, словото, което заповяда за хиляди родове,

16 f  онова, което завеща на Авраама и в което се кле на Исаака,

17 и което постави на Иакова за закон и на Израиля за вечен завет,

18 думайки: на тебе ще дам земята Ханаанска, за ваш наследствен дял.

19 g  Те тогава бяха малобройни, нищожни и пришълци в нея,

20 и прехождаха от народ към народ и от едно царство към друг народ;

21 но Той не позволи никому да ги обижда и изобличаваше за тях царете:

22 h  не докосвайте се до Моите помазаници и не правете зло на Моите пророци.

23 i  Пей Господу, цяла земьо, благовестете от ден на ден спасението Му.

24 j  Разгласяйте всред езичниците славата Му, между всички народи чудесата Му,

25 k  защото Господ е велик и многохвален, по-страшен от всички богове.

26 Защото всички богове на народите са нищо, а Господ небесата сътвори.

27 l  Слава и величие пред лицето Му, сила и радост в Неговото (свето) място.

28 Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест,

29 въздайте Господу славата на името Му. Вземете дар, идете пред лицето Му, поклонете се Господу с благолепието на светинята Му.

30 Трепери пред Него, цяла земьо, защото Той основа вселената, тя няма да се поклати.

31 Да се веселят небесата, да тържествува земята, и да кажат между народите: Господ царува!

32 Да ехти морето и всичко, що го напълня, да се радва полето и всичко, що е в него.

33 Да ликуват заедно всички дървеса дъбравни пред лицето на Господа, защото Той иде земята да съди.

34 m  Славете Господа, защото милостта Му е вовеки,

35 n  и кажете: спаси ни, Боже, Спасителю наш! събери ни и ни избави от народите, да славим Твоето свето име и да се хвалим с Твоята слава!

36 o  Благословен Господ, Бог Израилев, от века и до века! И целият народ каза: амин, алилуия!

37 Давид остави там, пред ковчега на завета Господен, Асафа и братята му, за да служат пред ковчега постоянно, всеки ден,

38 и Овед-Едома и братята му, шейсет и осем души; Овед-Едома, сина Идитунов, и Хоса – за вратари;

39 а свещеник Садока и братята му свещеници остави пред Господнето жилище, що беше на висината в Гаваон,

40 p  за да принасят всесъжения Господу върху всесъженния жертвеник постоянно сутрин и вечер, и за всичко, що е писано в закона на Господа, който Той е дал на Израиля;

41 и с тях Емана и Идитуна и другите избраници, които бяха назначени поименно, за да славят Господа, защото милостта Му е вовеки.

42 При тях Еман и Идитун славеха Бога, свирейки с тръби и кимвали и с разни свирала; а синовете Идитунови постави при вратата.

43 q  И тръгна си целият народ, всеки у дома си; отиде си и Давид, за да благослови своя дом.
Copyright information for BulOrth