1 Chronicles 10

1 a  Ф илистимци воюваха с Израиля, и израилтяните побягнаха от филистимци и падаха поразени на планина Гелвуя.

2 Филистимци погнаха Саула и синовете му и убиха Ионатана, Авинадава и Мелхисуя, синове Саулови.

3 Битката против Саула се усили, и стрелците се спуснаха върху него, тъй че той бе изранен от стрелците.

4 b  Саул каза на своя оръженосец: извади меча си и ме заколи с него, за да не дойдат тия необрязани и се поругаят над мене. Но оръженосецът не се решаваше, защото се беше много уплашил. Тогава Саул взе меча си и падна върху него.

5 Оръженосецът му, като видя, че Саул умря, и сам падна върху меча си и умря.

6 Умря Саул и тримата му синове, и целият му дом умря заедно с него.

7 c  Когато израилтяните, които бяха в долината, видяха, че всички бягат и че Саул и синовете му бяха умрели, напуснаха градовете си и се разбягаха; а филистимци дойдоха и се заселиха в тях.

8 На другия ден филистимци дойдоха да обират убитите и намериха Саула и синовете му, паднали на Гелвуйската планина,

9 съблякоха Саула и му взеха главата и оръжието, като пратиха по земята Филистимска да разгласят за това пред своите идоли и пред народа.

10 d  Оръжието му туриха в капището на своите богове, и главата му натъкнаха в дома на Дагона.

11 e  И цял Иавис Галаадски чу всичко, що бяха извършили филистимци със Саула.

12 f  След това станаха всички силни мъже, взеха тялото Саулово и телата на синовете му и ги занесоха в Иавис; те заровиха костите им под дъба в Иавис и постиха седем дни.

13 g  Тъй умря Саул поради своето беззаконие, що стори пред Господа, задето не спази думите Господни и се допитва до магьосница,

14 h  а не потърси Господа. Затова Той го и умъртви и царството предаде на Давида, Иесеевия син.
Copyright information for BulOrth