1 Chronicles 3

1 a  С иновете на Давида, които му се родиха в Хеврон, бяха: първенец Амнон, от Ахиноама, изреелка; втори – Далуия, от Авигея, кармилка;

2 трети – Авесалом, син от Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвърти Адония, син на Агита;

3 пети – Сафатия, от Авитала; шести – Итреам, от жена му Аглая, –

4 шестима, които му се родиха в Хеврон; той царува там седем години и шест месеца; а трийсет и три години царува в Иерусалим.

5 b  Тия пък му се родиха в Иерусалим: Шима, Шовав, Натан и Соломон – четиримата от Вирсавия, дъщеря Амиилова;

6 Ивхар, Елишама, Елифалет,

7 Ногаг, Нефег, Иафия,

8 Елишама, Елиада и Елифелет – деветима.

9 c  Това са всички синове Давидови, освен синовете от наложниците. Сестра им беше Тамар.

10 d  Соломонов син бе Ровоам, негов син – Авия, негов син – Аса, негов син – Иосафат,

11 негов син – Иорам, негов син Охозия, негов син – Иоас,

12 негов син – Амасия, негов син Азария, негов син – Иотам,

13 негов син – Ахаз, негов син – Езекия, негов син – Манасия,

14 негов син – Амон, негов син – Иосия.

15 e  Синове Иосиеви: първенец Иоахаз, втори – Иоаким, трети – Седекия, четвърти – Селум.

16 f  Синове Иоакимови: Иехония, син му; Седекия, негов син.

17 Синове Иехониеви: Асир. Салатиил, негов син;

18 Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Хошама и Савадия.

19 g  И синове Федаеви: Зоровавел и Шимей. А синове на Зоровавеля: Мешулам и Ханания, и сестра им Шеломита,

20 и още петима: Хашува, Охел, Берехия, Хасадия и Иушав Хесед.

21 И синове Хананиеви: Фелатия и Исаия; негов син Рефаия, негов син Арнан, негов син Овадия, негов син Шехания.

22 Син Шеханиев: Шемаия; синове Шемаиеви: Хатуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат – шестима.

23 Синове Неариеви: Елиоенай, Езекия и Азрикам – трима.

24 Синове Елиоенаеви: Ходавяху, Елеашив, Фелаия, Акув, Иоханан, Делаия и Аиани, – седмина.
Copyright information for BulOrth