1 Corinthians 1

1 a  П авел, призван апостол Иисус Христов по воля Божия, и брат Состен –

2 b  на църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа Иисуса, на призваните светии, заедно с всички ония, които призовават името на Господа нашего Иисуса Христа на всяко място, у тях и у нас –

3 c  благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

4 d  Благодаря на моя Бог винаги за вас заради даруваната вам в Христа Иисуса Божия благодат;

5 e  защото чрез Него се обогатихте с всичко, с всяко слово и всяко познание,

6 f  според както се е утвърдило у вас Христовото свидетелство,

7 g  тъй че вие се не лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на Господа нашего Иисуса Христа,

8 h  Който ще ви и утвърди докрай, за да бъдете безукорни в деня на Господа нашего Иисуса Христа.

9 i  Верен е Бог, чрез Когото сте призвани за общение със Сина Му Иисуса Христа, Господа нашего.

10 j  Моля ви, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да говорите всички едно и също, и да няма помежду ви разцепления, а да бъдете съединени в един дух и в една мисъл.

11 Защото узнах от домашните на Хлоя за вас, братя мои, че помежду ви имало раздори.

12 k  А това казвам, защото един от вас дума: „аз съм Павлов“, друг: „аз пък Аполосов“, трети: „аз съм Кифин“, а друг: „аз пък – Христов“.

13 l  Нима Христос се е разделил? нима Павел биде разпнат за вас? или в име Павлово се кръстихте?

14 m  Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия,

15 та да не каже някой, че съм кръстил в мое име.

16 Кръстих също и Стефаниновия дом, а дали съм кръстил и другиго някого, не зная.

17 n  Защото Христос не ме прати да кръщавам, а да благовествувам, и то не с мъдри думи, за да не се обезсили кръстът Христов.

18 o  Защото словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия.

19 p  Защото писано е: „ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните“.

20 q  Де е мъдрецът? де е книжовникът? де е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог мъдростта на тоя свят?

21 r  Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта.

22 s  Защото и иудеите искат личби, и елините търсят мъдрост,

23 t  а ние проповядваме Христа разпнатия, Който за иудеи е съблазън, а за елини безумство,

24 u  пък за самите призвани, както иудеи, тъй и елини – Божия сила и Божия премъдрост;

25 защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците.

26 v  Гледайте, братя, какви сте вие, призваните: не мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни;

27 w  ала Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните;

28 Бог избра онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо, –

29 x  та никоя плът да се не похвали пред Бога.

30 y  От Него сте и вие в Христа Иисуса, Който стана за нас премъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление,

31 z  та, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“.
Copyright information for BulOrth