1 Corinthians 16

1 a  А колкото до събиране милостиня за светиите, правете и вие тъй, както съм наредил в галатийските църкви:

2 във всеки първи ден на седмицата всеки един от вас да отделя и скътва у себе си каквото може, та не кога дойда, тогава да се събира милостиня.

3 b  А кога дойда, които изберете вие, тях ще пратя с писма, за да занесат вашата милостиня в Иерусалим.

4 Ако пък се намери за добре да отида и аз, тогава ще дойдат с мене.

5 Ще дойда при вас, след като пропътувам Македония, защото ще мина през Македония.

6 А може би да поостана при вас, дори и да презимувам, та вие да ме придружите навсякъде, където отида.

7 c  Защото не искам сега да ви видя само пътем; а се надявам, ако позволи Господ, да прекарам помежду ви няколко време.

8 А в Ефес ще остана до Петдесетница,

9 защото за мен се отвориха големи врата за много работа, и противниците са много.

10 Ако пък дойде Тимотей, гледайте да бъде в безопасност помежду ви; защото той върши делото Господне, както и аз.

11 Прочее, никой да го не унизи, а го изпратете смиром, та да дойде при мене, защото го очаквам с братята.

12 А колкото за брат Аполоса, аз го молих много да дойде с братята при вас; но, навярно, не е било воля Божия да дойде сега, а ще дойде, кога му бъде удобно.

13 d  Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки;

14 всичко у вас да става с любов.

15 e  Моля ви още, братя: вие знаете Стефаниновия дом, че той е начатък в Ахаия и че се посветиха да служат на светиите;

16 покорявайте се и вие на такива и на всекиго, който спомага и се труди.

17 Радвам се, че дойдоха Стефанин, Фортунат и Ахаик: те запълниха вашето отсъствие,

18 защото успокоиха моя дух и вашия; прочее, почитайте такива.

19 f  Поздравяват ви асийските църкви; много ви поздравяват в Господа Акила и Прискила с домашната си църква.

20 g  Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един други със свето целуване.

21 Поздравявам ви аз, Павел, собственоръчно.

22 Който не обича Господа Иисуса Христа, да бъде анатема, маран-ата
16:22 Да бъде отлъчен до идването на Господа.
.

23 Благодатта на Господа Иисуса Христа да бъде с вас,

24 и любовта ми с всинца ви в Христа Иисуса. Амин.
Copyright information for BulOrth