1 Corinthians 4

1 a  И тъй, нека всякой човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии;

2 b  а това, що нататък се иска от разпоредниците, то е – всеки от тях да се окаже верен.

3 Малко ми струва да бъда съден от вас, или от човешки съд; но и аз сам себе си не съдя.

4 c  Защото в нищо виновен не се съзнавам, ала с това се не оправдавам: съдия ми е Господ.

5 d  Прочее, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, Който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето; и тогава похвалата ще бъде всекиму от Бога.

6 e  Това, братя, приспособих към себе си и Аполоса зарад вас, за да се научите от нас да не мъдрувате повече от онова, що е писано, и да се не гордеете един пред други за някого си.

7 f  Защото, кой те отличава от другите? Какво имаш, което да не си получил? А щом си получил, защо се хвалиш, като да не си получил?

8 Преситени сте вече, обогатихте се вече и се възцарихте без нас; о, да бяхте се възцарили, та и ние да царуваме с вас!

9 g  Защото мисля, че нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на смърт; понеже станахме зрелище на света на Ангели и човеци.

10 Ние сме безумни зарад Христа, а вие сте мъдри в Христа; ние сме немощни, а вие силни; вие сте славни, а ние безчестни.

11 Дори до тоя час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни бият по лице, и се скитаме,

12 h  и се трудим, работейки с ръцете си. Злословени – благославяме; гонени – търпим;

13 хулени – молим се. Станахме като измет на света, измет за всички досега.

14 Не за да ви посрамя пиша това, а ви поучавам като мои възлюбени чеда.

15 i  Защото, ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Иисуса Христа чрез Евангелието.

16 Прочее, моля ви, бъдете ми подражатели, както съм аз на Христа.

17 За това пратих при вас Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чедо у Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христа, както уча навред във всяка църква.

18 Някои си се възгордели, като че няма да дойда при вас;

19 j  но аз ще дойда скоро при вас, ако ще Господ, и ще позная не думите, а силата на ония, които са се възгордели;

20 k  защото царството Божие е не в думи, а в сила.

21 l  Какво искате? С палица ли да дойда при вас или с любов и кротък дух?
Copyright information for BulOrth