1 Corinthians 5

1 a  О твсякъде се слуша, че у вас има блудство, и то такова блудство, за каквото дума не става дори и между езичниците, именно, че някой държи бащина си жена.

2 А вие сте се възгордели, вместо поскоро да плачете, за да се махне из средата ви оня, който е извършил тая работа!

3 b  Аз пък, макар отсъствуващ тялом, но присъствуващ духом, вече реших, като да съм между вас, оногова, който е извършил това нещо, –

4 в името на Господа нашего Иисуса Христа, като Се съберете вие и моят дух, със силата на Господа нашего Иисуса Христа, –

5 c  да го предадете на сатаната, за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на Господа нашего Иисуса Христа.

6 d  Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто?

7 e  Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас.

8 Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина.

9 Писах ви в писмото си – да нямате общение с блудници;

10 и не изобщо с блудниците на тоя свят, или с користолюбци, или с грабители, или с идолослужители, защото, инак, би трябвало да излезете от тоя свят.

11 f  Но сега ви писах да не се сношавате с оногова, който, наричайки се брат, остава си блудник, или користолюбец, или идолослужител, или хулник, или пияница, или грабител; с такъв дори и да не ядете.

12 Защото моя работа ли е да съдя и външните? Не съдите ли вие вътрешните?

13 Външните пък ще съди Бог. Махнете, прочее, злия изпомежду си.
Copyright information for BulOrth