1 Corinthians 6

1С мее ли някой от вас, кога има тъжба с другиго, да се съди пред нечестивците, а не пред светиите?

2 a  Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи?

3 Не знаете ли, че ангели ще съдим? А колко повече житейски работи?

4 Ако, прочее, имате съд за житейски работи, поставяйте за съдии унижените в църквата.

5 За ваш срам казвам: тъй ли няма помежду ви ни един мъдър, който да може да отсъжда между братята си?

6 А брат с брата се съди, и то пред неверници!

7 b  Твърде срамотно е за вас вече това, че имате съдби помежду си; защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не претърпите щета?

8 Но вие сами обиждате и ощетявате, и то братя.

9 c  Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници,

10 нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие.

11 d  И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог.

12 e  Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо.

13 f  Храната е за корема, и коремът за храната; но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ – за тялото.

14 g  Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си.

15 h  Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй, да вземали членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не!

16 i  Или не знаете, че, който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е: „ще бъдат двамата една плът“.

17 А който се съединява с Господа, един дух е с Него.

18 Избягвайте блудството; всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши.

19 j  Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си?

20 k  Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.
Copyright information for BulOrth