1 John 2

1 a  Ч еда мои! Това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа Праведника:

2 b  и Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят.

3 По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите заповеди.

4 Който казва: „познах Го“, а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него;

5 а който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена: по това узнаваме, че сме в Него.

6 c  Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал.

7 d  Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало.

8 e  Но все пак нова заповед ви пиша, онова, що е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.

9 f  Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината.

10 Който обича брата си, той пребъдва в светлината, и в него няма съблазън.

11 g  А който мрази брата си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила очите му.

12 h  Пиша вам, чеда, защото ви са простени греховете заради Неговото име.

13 i  Пиша вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца.

14 j  Писах вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало; писах вам, момци, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.

15 k  Не обичайте света, нито което е в света: ако някой обича света, той няма любовта на Отца.

16 Защото всичко, що е в света – похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят.

17 l  И светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.

18 m  Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи: от това и познаваме, че е последно време.

19 n  Те излязоха от нас, но не бяха наши; защото, ако бяха били наши, щяха да останат с нас; но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши.

20 o  И вие имате помазание от Светаго и знаете всичко.

21 Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа не иде от истината.

22 Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина.

23 p  Всякой, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

24 И тъй, каквото вие сте чули отначало, то и да пребъдва у вас; ако пребъде у вас което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

25 И това е обещанието, което Сам ни обеща – вечният живот.

26 Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват.

27 q  И помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас, и нямате нужда да ви учи някой; но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него, според както ви е научило.

28 И тъй, чеда, пребъдвайте в Него, та, когато се яви, да имаме дръзновение и да се не посрамим от Него, кога дойде.

29 Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всякой, който върши правда, е роден от Него.
Copyright information for BulOrth