1 Kings 4

1 a  Ц ар Соломон беше цар над цял Израил.

2 b  И ето кои бяха неговите началници: Азария, син на свещеник Садока;

3 c  Елихореф и Ахия, синове на Сива писари; Иосафат, Ахилудов син – летописец;

4 d  Ванея, Иодаев син, – военачалник, Садок и Авиатар – свещеници;

5 e  Азария, Натанов син, – началник над разпоредниците, и Завут, син на свещеник Натана, – приятел на царя;

6 f  Ахисар, – началник на царския дом, и Адонирам, син на Авда – на данъците.

7 Соломон имаше дванайсет разпоредници над цял Израил, които доставяха храна на царя и на неговия дом; всеки беше длъжен да доставя храна по за един месец в годината.

8 Ето имената им: Бен-Хур – на Ефремова планина;

9 g  Бен-Декер – в Макац и в Шаалбим, във Ветсамис, в Елон и в Бет-Ханан;

10 h  Бен-Хесед – в Арюбот; нему също принадлежеше Соко и цялата земя Хефер;

11 i  Бен-Авинадав – над цял Нафат-Дор; Тафат, Соломонова дъщеря, беше негова жена;

12 Ваана, Ахилудов син, в Таанах и Мегидо и в цял Бет-Сан, който е близо до Цартан под Иезреел, от Бет-Сан до Абел-Мехол, и дори зад Иокнеам;

13 j  Бен-Гевер – в Рамот Галаадски; нему принадлежаха селата на Иаира, Манасиев син, които са в Галаад; нему принадлежеше област Аргов, във Васан, шейсет големи градове със стени и медни завори;

14 k  Ахинадав, Хидов син, в Маханаим;

15 Ахимаас, в земята Нефталимова; той си бе взел за жена Васемата, Соломонова дъщеря;

16 Ваана, Хушаев син, в земята Асирова и в Баалот;

17 Иосафат, Паруахов син, в земята Исахарова;

18 Шимей, син на Ела, в земята Вениаминова;

19 Гевер, Уриев син, в земята Галаадска, в земята на аморейския цар Сихона, и на васанския цар Ога. Той беше разпоредник в тая земя.

20 l  Иуда и Израил, бидейки многобройни като пясъка при морето, ядяха, пиеха и се веселяха.

21 m  Соломон владееше всички царства от река Ефрат до Филистимската земя и до границата на Египет. Те принасяха дарове и служеха на Соломона през всички дни на живота му.

22 Всекидневната храна на Соломона беше: трийсет кора пшенично брашно и шейсет кора друго брашно,

23 десет угоени вола и двайсет вола от пасбището, и сто овци, освен елени и сърни, и диви кози, и угоени птици;

24 n  защото той господаруваше над цялата земя отсам реката, от Типсах до Газа, над всички царе отсам реката, и имаше мир с всички околни страни.

25 o  И живееха Иуда и Израил спокойно, всеки под лозата си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавия, през всички Соломонови дни.

26 p  Соломон имаше четирийсет хиляди ясли за колеснични коне и дванайсет хиляди за конница.

27 И разпоредниците доставяха на цар Соломона всичко, що трябваше за царската трапеза, всеки в своя месец, и не оставяха да има недостиг от нищо.

28 Също и ечемик, и слама за конете и за мулетата доставяше всеки поредно в мястото, дето се намираше царят.

29 q  А Бог даде на Соломона мъдрост, твърде голям разум и обширен ум като пясъка на морския бряг.

30 r  И Соломоновата мъдрост беше поголяма от мъдростта на всички синове на Изток, и от всичката мъдрост на египтяни.

31 s  Той беше по-мъдър от всички люде, по-мъдър и от Етана езрахитеца и от Емана, и от Халкола и Дарва, Махолови синове, и името му се славеше по всички околни народи.

32 t  Той изрече три хиляди притчи, и песните му бяха хиляда и пет;

33 той говори и за дърветата, от кедъра, що е в Ливан, до исопа, който никне по стените; той говори и за животните, за птиците, за влечугите и за рибите.

34 u  И от всички народи дохождаха да послушат Соломоновата мъдрост, от всички земни царе, които бяха слушали за неговата мъдрост.
Copyright information for BulOrth