1 Kings 15

1 a  Н а осемнайсетата година от царуването на Наватовия син Иеровоама над иудеите се възцари Авия.

2 b  Той царува в Иерусалим три години; името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря.

3 c  Той ходеше във всички грехове на баща си, които тоя върши преди него, и сърцето му не бе предадено на неговия Господ Бог, както сърцето на отца му Давида.

4 d  Но заради Давида неговият Господ Бог му бе дал светило в Иерусалим, като въздигна след него сина му и закрепи Иерусалим,

5 e  защото Давид вършеше, каквото бе угодно пред очите на Господа, и през всички дни на живота си не отстъпяше в нищо от онова, що му бе Той заповядал, освен постъпката с хетееца Урия.

6 Между Ровоама и Иеровоама имаше война през всички дни на живота им.

7 f  Останалите дела на Авия, всичко, що е вършил, е описано в летописите на иудейските царе. И имаше война между Авия и Иеровоама.

8 g  Авия почина при отците си и го погребаха в Давидовия град. И вместо него се възцари син му Аса.

9 Аса се възцари над иудеите на двайсетата година от царуването на израилския цар Иеровоама

10 h  и царува в Иерусалим четирийсет и една година; името на майка му беше Ана̀, Авесаломова дъщеря.

11 Аса вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа, както неговият отец Давид.

12 i  Той изгони блудниците от земята и отхвърли всички идоли, които бащите му бяха направили,

13 j  и дори майка си Ана̀ лиши от званието царица, задето бе направила истукан на Астарта; и насече Аса нейния истукан и го изгори при поток Кедрон.

14 k  Оброчищата, наистина, не бяха премахнати. Но сърцето на Аса бе предадено Господу през всичките му дни.

15 И той внесе в Господния дом вещите, посветени от баща му, и вещите, посветени от него: сребро, злато и съдове.

16 l  Между Аса и израилския цар Вааса имаше война чрез всичките им дни.

17 m  Израилският цар Вааса излезе против Иудея и начена да гради Рама, та никой да не излиза, нито да отива при иудейския цар Аса.

18 n  Тогава Аса взе всичкото сребро и злато, що бе останало в съкровищниците на дома Господен и в съкровищниците на царския дом, и го даде в ръцете на слугите си; и цар Аса ги прати при Венадада, син на Тавримона, син Хезионов, цар сирийски, който живееше в Дамаск, като каза:

19 нека има съюз между мене и тебе, както имаше между моя баща и твоя баща; ето, изпращам ти в дар сребро и злато; скъсай съюза си с израилския цар Вааса, та да се махне от мене.

20 o  Венадад послуша цар Аса, и прати военачалниците си против израилските градове и порази Аин, Дан, Авел-Бет-Мааха и цял Кинерот, по цялата Нефталимова земя.

21 p  Като чу това, Вааса престана да гради Рама и се върна в Тирца.

22 q  А цар Аса събра всички иудеи без изключение, и те изнесоха от Рама камъните и дърветата, които Вааса употребяваше за градеж. С тях цар Аса съгради Гива Вениаминова и Мицпа.

23 r  Всички останали дела на Аса, всички негови подвизи и всичко, що извърши, и градовете, що съгради, са описани в летописите на иудейските царе, освен туй, че на старини го боляха нозете.

24 s  Аса почина при отците си и биде погребан при тях в града на отца си Давида. И вместо него се възцари син му Иосафат.

25 А Иеровоамовият син Нават се възцари над Израиля във втората година на иудейския цар Аса и царува над Израиля две години.

26 t  Той върши, каквото беше неугодно пред очите на Господа, ходеше по пътя на баща си и в греховете му, с които той вкара в грях Израиля.

27 u  Против него направи съзаклятие Ахиевият син Вааса, от Исахаровия дом, и Вааса го уби при Гаватон филистимски, когато Нават и всички израилтяни обсаждаха Гаватон;

28 v  Вааса го уби в третата година на иудейския цар Аса и се възцари вместо него.

29 w  Когато се възцари, той изби целия Иеровоамов дом и не остави ни една душа у Иеровоама, докле го не изтреби, по словото на Господа, което Той бе изрекъл чрез своя раб Ахия Силомец,

30 x  поради греховете на Иеровоама, които той сам прави и с които вкара в грях Израиля, поради оскърблението, с което той прогневи Господа, Бога Израилев.

31 y  Останалите дела на Навата, всичко, що той е извършил, е описано в летописите на израилските царе.

32 z  Между Аса и израилския цар Вааса имаше война през всичките им дни.

33 В третата година на иудейския цар Аса се възцари в Тирца над всички израилтяни Ахиевият син Вааса и царува двайсет и четири години.

34 aa  Той върши, каквото беше неугодно пред очите на Господа, и ходеше по пътя на Иеровоама и в греховете му, с които той вкара в грях Израиля.
Copyright information for BulOrth