1 Kings 17

1 a  И (пророк) Илия Тесвитец, от галаадските жители, каза на Ахава: жив Господ, Бог Израилев, пред Когото стоя! През тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума.

2 И биде слово Господне към него:

3 тръгни оттук, обърни се към изток и се скрий при поток Хорат, който е срещу Иордан;

4 b  от тоя поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят там.

5 И той отиде и стори според словото Господне; отиде и остана при поток Хорат, който е срещу Иордан.

6 И враните му донасяха хляб и месо сутрин, хляб и месо вечер; а пиеше от потока.

7 След няколко време потокът пресъхна, понеже нямаше дъжд за земята.

8 И биде слово Господне към него:

9 c  стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там; Аз заповядах там на една вдовица жена да те храни.

10 d  И стана той, та отиде в Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: дай ми малко вода в съд да пия.

11 Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея и каза: донес ми в ръце и къс хляб.

12 e  Тя отговори: жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето; и ето, аз ще събера дветри дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем.

13 А Илия ѝ рече: не бой се; върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси; а за себе си и сина си ще направиш после;

14 защото, тъй говори Господ, Бог Израилев: брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята.

15 Тя отиде и направи тъй, както ѝ каза Илия; и храни се тя, и той и домът ѝ няколко време.

16 Брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.

17 След това разболя се синът на тая жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане.

18 Тогава тя рече на Илия: какво имаш ти с мене, човече Божий? Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми.

19 f  А той ѝ отговори: дай ми сина си. И го взе от ръцете ѝ, отнесе го в горницата, дето живееше, и го сложи на леглото си;

20 g  и викна към Господа и каза: Господи, Боже мой! нима Ти и на вдовицата, у която живея, ще направиш зло, като погубиш сина ѝ?

21 h  И като се простря три пъти над момчето, извика към Господа и каза: Господи, Боже мой! да се върне душата на това момче в него!

22 i  И Господ чу гласа на Илия, върна душата на момчето в него, и то оживя.

23 j  Илия взе момчето, сне го от горницата в дома, даде го на майка му и каза: гледай, син ти е жив.

24 Тогава жената рече на Илия: сега тъкмо узнах, че ти си човек Божий, и че словото Господне в твоите уста е истинско.
Copyright information for BulOrth