1 Peter 4

1 a  И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл; защото, който е пострадал по плът, престанал е да греши,

2 b  та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия.

3 c  Защото стига, дето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство, похоти (мъжеложство, скотоложство, лоши помисли) , пиянство, срамни гощавки и препивки, и на нечестиво идолослужение;

4 d  затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство, и ви корят;

5 e  те ще дадат отговор на Оногова, Който е готов да съди живи и мъртви.

6 Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом.

7 f  Но близо е краят на всичко. И тъй, бъдете благоразумни и бодърствувайте в молитви.

8 g  А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото „любовта покрива много грехове“.

9 h  Бъдете страннолюбиви един към други без ропот.

10 i  Служете един другиму, всеки с оная дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат.

11 j  Говори ли някой, нека говори като Божии думи; прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Иисуса Христа, Чиято слава и владичество е вовеки веков. Амин.

12 k  Възлюбени! не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка, странна за вас;

13 l  но, доколкото участвувате в страданията на Христа, радвайте се, та, и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите.

14 m  Ако ви корят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша – прославян.

15 n  Никой, прочее, от вас да не страда като убиец или крадец, или злосторник, или като посегател на чуждо;

16 но, ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ.

17 o  Защото време е да почне съдът от Божия дом; ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е краят на ония, които се не покоряват на Божието евангелие?

18 p  И ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви?

19 И тъй, ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему, като на верен Създател, душите си, правейки добро.
Copyright information for BulOrth