1 Peter 1

1 a  П етър, апостол на Иисуса Христа, до пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани

2 b  по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва!

3 c  Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който по голямата Си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда,

4 d  за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас,

5 e  които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.

6 f  Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко (ако е потребно) в различни изкушения,

7 g  та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос,

8 h  Когото обичате, без да сте Го видели, и в Когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

9 i  като постигате края на вашата вяра – спасението на душите;

10 j  за това спасение направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат,

11 k  като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовият Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава;

12 l  тям бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Светаго, пратен от небесата, и в което желаят да надникнат Ангелите.

13 m  Заради това, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасяната вам благодат при явяването Иисус Христово.

14 n  Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение,

15 o  но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки.

16 p  Защото писано е: „бъдете свети, понеже Аз съм свет“.

17 q  И ако вие наричате Отец Тогова, Който нелицеприятно съди всекиго по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване,

18 като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите,

19 r  но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос,

20 s  Който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас,

21 повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.

22 t  След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце,

23 u  като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез словото на живия Бог, Който пребъдва довеки.

24 v  Защото „всяка плът е като трева, и всяка човешка слава – като цвят у трева: изсъхна тревата, и цветът ѝ олетя;

25 но словото Господне пребъдва довеки“; а това е словото, което е вам благовестено.
Copyright information for BulOrth