1 Samuel 11

1 a  И (след месец време) дойде амонитецът Наас и обсади Иавис Галаадски. И всички иависки жители рекоха Наасу: сключи с нас съюз, и ние ще ти служим.

2 b  И амонитецът Наас им рече: ще сключа с вас съюз, но с условие, да извадя всекиму от вас дясното око и чрез това да хвърля безчестие върху цял Израил.

3 Иависките старейшини му рекоха: дай ни срок седем дена, да пратим пратеници по всички израилски предели, и, ако никой не ни помогне, ще ти се предадем.

4 И пратениците дойдоха в Гива Саулова и разказаха на народа гласно тия думи; и цял народ викна та заплака.

5 И ето, Саул идеше от нива след воловете и рече: какво е станало с народа, та плаче? И му разказаха думите на иависките жители.

6 c  И Дух Божий слезе върху Саула, когато чу тия думи, и силно се разгневи;

7 d  и взе двой волове, разсече ги на части и прати по всички израилски предели чрез ония пратеници, обявявайки, че тъй ще бъде постъпено с воловете на всекиго, който не тръгне след Саула и Самуила. И страх Господен нападна върху народа, и потеглиха всички като един човек.

8 e  С аул ги прегледа във Везек, и се намериха синове Израилеви триста хиляди и мъже Иудини – трийсет хиляди.

9 И рекоха на дошлите пратеници: тъй кажете на жителите на Иавис Галаадски: утре ще имате помощ, щом припече слънце. И пратениците дойдоха и обадиха на иависките жители, и те се зарадваха.

10 И иависките жители рекоха (Наасу) : утре ще ви се предадем, и правете с нас, каквото искате.

11 f  На следния ден Саул раздели народа на три дружини, и те се промъкнаха сред стана по утринната стража и до дневния пек поразиха амонитци; другите амонитци се пръснаха тъй, че от тях не останаха ни двама наедно.

12 g  Тогава народът рече на Самуила: кои казваха: Саул ли ще царува над нас? Дайте тия човеци, и ние ще ги убием.

13 h  Но Саул рече: на днешния ден не бива никой да се убива, защото днес Господ извърши спасение в Израиля.

14 i  И Самуил рече на народа: да идем в Галгал и да осветим там царството.

15 j  И целият народ отиде в Галгал и поставиха там Саула за цар пред Господа, в Галгал, и принесоха там мирни жертви пред Господа. И се веселиха там твърде много Саул и всички израилтяни.
Copyright information for BulOrth