1 Samuel 31

1 a  А филистимците воюваха с израилтяните, и мъжете израилски побягнаха от филистимци и паднаха поразени на планина Гелвуя.

2 b  Филистимци застигнаха Саула и синовете му; филистимци убиха Ионатана, Аминадава и Малхисуа, Саулови синове.

3 Битката против Саула стана жестока, и стрели от лъкове го поразяваха; той бе много изранен от стрелите.

4 И Саул рече на оръженосеца си: изтегли меча си и ме заколи с него, да не дойдат ония необрязани и ме убият и да се не подиграват с мене. Но оръженосецът не искаше, понеже се много боеше. Тогава Саул взе меча си и падна върху него.

5 Оръженосецът му, като видя, че Саул умря, и сам падна върху меча си и умря с него.

6 c  Тъй умря в оня ден Саул и тримата му синове и оръженосецът му, а също и всичките му люде наедно.

7 d  Израилтяните, които живееха към долината и отвъд Иордан, като видяха, че людете израилски побягнаха и че умря Саул и синовете му, напуснаха градовете си и побягнаха, а филистимци дойдоха и се заселиха в тях.

8 На другия ден филистимците дойдоха да ограбват убитите и намериха Саула и тримата му синове, които бяха паднали на Гелвуйската планина.

9 Обърнаха го и му отсякоха главата, снеха от него оръжието и разпратиха по цялата земя Филистимска, да разгласят това по капищата на своите идоли и на народа;

10 e  и положиха оръжието му в капището на Астарта, а тялото му окачиха на стената Бет-Санска.

11 f  Жителите на Иавис Галаадски чуха какво бяха направили филистимците със Саула,

12 g  вдигнаха се всички силни люде, вървяха цяла нощ, взеха тялото на Саула и телата на синовете му от стената Бет-Санска, дойдоха в Иавис и ги изгориха там;

13 h  взеха костите им и ги погребаха под дъба в Иавис, и постиха седем дена.
Copyright information for BulOrth