1 Thessalonians 1

1 a  П авел, Силуан и Тимотей – до солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

2 b  Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменуваме в молитвите си

3 c  и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса Христа пред Бога и Отца нашего.

4 Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране,

5 d  защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със сила и с Духа Светаго, и с голяма увереност: сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви.

6 e  И вие станахте подражатели нам и Господу, като при много скърби приехте словото с радост от Духа Светаго,

7 тъй че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахаия.

8 Защото от вас проехтя словото Господне не само в Македония и Ахаия, но и навред се пронесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме.

9 Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог,

10 f  и да очаквате от небесата Неговия Син, Когото Той възкреси от мъртвите, Иисуса, Който ни избавя от идещия гняв.
Copyright information for BulOrth