1 Thessalonians 4

1 a  И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа Иисуса, щото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това;

2 защото знаете, какви заповеди ви дадохме от Господа Иисуса.

3 b  Тази е волята Божия: да бъдете осветени, да се въздържате от блудство,

4 c  всеки от вас да умее да запазва своя съсъд в светост и чест,

5 а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога,

6 d  и да не престъпничи и измамва в това нещо брата си; защото Господ отмъщава за всичко това, както и попреди ви говорихме и свидетелствувахме.

7 e  Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост.

8 f  И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас.

9 g  А за братолюбие няма нужда да ви пишем, защото вие сами сте научени от Бога да обичате един другиго,

10 защото тъй и постъпвате с всички братя по цяла Македония. И молим ви, братя, още повече да преуспявате,

11 h  и усърдно да се стараете да живеете тихо, да си гледате работата и със собствените си ръце да работите, както ви заповядахме,

12 i  за да се държите благоприлично към външните и да нямате нужда от никого.

13 Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда.

14 j  Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него.

15 k  Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите,

16 l  защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом;

17 m  после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

18 Прочее, утешавайте се един други с тия думи.
Copyright information for BulOrth