1 Thessalonians 5

1 a  А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише,

2 b  защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощя.

3 c  Защото, кога рекат: мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болни постигат трудна жена, и няма да избягнат.

4 А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец.

5 d  Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня: ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината.

6 e  И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени.

7 Защото, които спят, нощя спят, и които се опиват, нощя се опиват.

8 f  Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение,

9 g  защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа,

10 h  Който умря за нас, та ние, будни ли сме, или спим, да живеем заедно с Него.

11 Поради това увещавайте се помежду си и се назидавайте един другиго, както и правите.

12 И молим ви, братя, да уважавате ония, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господа и които ви наставляват,

13 и да имате към тях преголяма любов заради делото им; живейте в мир помежду си.

14 i  Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепяйте немощните и бъдете дълготърпеливи към всички.

15 j  Гледайте, никой никому да не отвръща зло за зло; а винаги желайте доброто и един другиму, и на всички.

16 Винаги се радвайте.

17 k  Непрестанно се молете.

18 За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса.

19 Духа не угасяйте.

20 l  Пророчествата не унижавайте.

21 m  Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте.

22 Въздържайте се от всякакво зло.

23 n  А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа.

24 o  Верен е Оня, Който ви призовава, Който и ще стори това.

25 p  Братя, молете се за нас.

26 Поздравете всички братя със свето целуване.

27 Заклевам ви в Господа да прочетете това послание на всички свети братя.

28 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас. Амин.
Copyright information for BulOrth