1 Timothy 3

1 a  В ерни са тия думи: желае ли някой епископство, добро нещо желае.

2 b  Но епископът трябва да е непорочен, мъж на една жена, трезвен, целомъдър, скромен, почтен, страннолюбив, поучлив;

3 c  не пияница, не побойник, не свадлив, не алчен за гнусна печалба, а кротък, миролюбив и не сребролюбив;

4 да управлява добре къщата си и да има деца послушни със съвършена почтителност;

5 защото, който не умее да управлява собствената си къща, как ще се грижи за църквата Божия?

6 Да не е новопокръстен, за да се не възгордее и падне в еднакво осъждане с дявола.

7 Трябва още той да има и добро свидетелство от външните, за да не бъде укоряван и да не падне в примката на дявола.

8 Дяконите също трябва да бъдат почтени, недвуезични, да не са пристрастени към вино, нито алчни за гнусна печалба,

9 d  да пазят тайнството на вярата с чиста съвест.

10 И те трябва първом да бъдат изпитвани, та после, ако са безпорочни, да стават дякони.

11 Също и жените им трябва да бъдат почтени, не клеветници, трезвени и верни във всичко.

12 Всеки от дяконите трябва да бъде мъж на една жена, добре да управлява децата си и къщата си.

13 Защото, които са служили добре, придобиват добър чин и голямо дръзновение във вярата, що имат в Христа Иисуса.

14 Надявам се скоро да дойда при тебе; а това ти пиша за

15 в случай, че се позабавя, да знаеш, как трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и крепило на истината.

16 e  И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава.
Copyright information for BulOrth