1 Timothy 4

1 a  А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения

2 чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест,

3 които забраняват да се встъпва в брак и съветват въздържане от ястия, що Бог е създал да ги ядат с благодарност верните, и ония, които са познали истината.

4 Защото всяко творение Божие е добро, и нищо не е за отхвърляне, щом се приема с благодарение,

5 понеже се осветява чрез слово Божие и с молитва.

6 Като съветваш на това братята, ще бъдеш добър служител на Иисуса Христа, хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последвал.

7 От скверни и бабешки басни отбягвай, а се упражнявай в благочестие,

8 b  защото телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот.

9 Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане.

10 Затова се и трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на верните.

11 Поръчвай това и поучавай.

12 Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота.

13 Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и поучаване.

14 Не занемаряй дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството.

15 За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.

16 c  Внимавай на себе си и на учението; постоянствувай в тия неща, защото, като постъпваш тъй, и себе си ще спасиш, и ония, които те слушат.
Copyright information for BulOrth