1 Timothy 5

1С тарец не укорявай, а увещавай го, като да ти е баща; по-младите пък, като да ти са братя,

2 старите жени – като майки, младите – като сестри, с всяка чистота.

3 Вдовици почитай – истинските вдовици.

4 Ако ли пък някоя вдовица има деца или внуци, нека те се научат първом да почитат своите домашни и да се отплащат на родителите си, защото това е добро и угодно пред Бога.

5 a  А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и пребъдва в моления и молитви денем и нощем;

6 оная пък, която живее разпуснато, приживе е умряла.

7 Наръчвай им още и това, да бъдат безпорочни.

8 b  Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от неверник.

9 За вдовица да се приема жена не подолу от шейсет години, водила един мъж,

10 c  известна с добри дела: ако е деца отхранила, странници пригледвала, нозе на светии умивала; ако е на страдалци помагала и всяко добро дело усърдно следвала.

11 А по-млади вдовици не приемай, защото, кога пренебрегнат Христа, искат да се женят.

12 Те подпадат под осъждане, защото са отхвърлили първото си обещание;

13 освен това, бидейки без работа, навикват да ходят от къща в къща; и не само са без работа, но са и бъбриви, любопитни и говорят, каквото не подобава.

14 И тъй, желая, щото по-младите вдовици да се женят, да раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за похула;

15 защото някои вече се повлякоха подир сатаната.

16 Ако някой верен или вярна имат в къщата си вдовици, да ги приглеждат, та църквата да се не товари и да може да приглежда истинските вдовици.

17 Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостояват с двойна почет, най-вече пък ония, които се трудят в слово и поучение.

18 d  Защото Писанието казва: „не вързвай устата на вол, който вършее“, и: „работникът заслужава своята заплата“.

19 Обвинение против презвитер не приемай, освен при двама или трима свидетели.

20 Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх.

21 e  Заклевам те пред Бога, пред Господа Иисуса Христа и пред избраните Ангели, да спазваш това без предубеждение и да не вършиш нищо по пристрастие.

22 Ръце на никого не възлагай прибързано, нито ставай съучастник на чужди грехове. Пази себе си чист.

23 f  Не пий вече само вода, но употребявай и малко вино, поради стомаха си и честите си боледувания.

24 Греховете на едни човеци са явни и ги предварят в съд, а на някои отсетне се явяват.

25 Също и добрите дела са явни; а които не са такива, не могат се утаи.
Copyright information for BulOrth