1 Timothy 6

1 a  О ния, които са под робско иго, да считат господарите си достойни за всякаква почест, за да се не хули името Божие и учението.

2 Ония пък, които имат господари повярвали, да се не отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тия, които получават техните услуги, са верни и възлюбени. Тъй поучавай и увещавай.

3 b  Който поучава инак и не върви по здравите думи на Господа нашего Иисуса Христа и по учението за благочестие,

4 той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,

5 зловредни препирни между човеци, които имат развратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива.

6 c  Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си.

7 d  Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем.

8 e  Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни.

9 f  А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел.

10 Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки.

11 Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост.

12 Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се о вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.

13 g  Наръчвам ти пред Бога, Който всичко животвори, и пред Христа Иисуса, Който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата,

14 да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Иисуса Христа,

15 h  което, кога му дойде време, ще открие блажения и едничък Властител, Цар на царете и Господар на господаруващите,

16 i  Който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, Когото никой от човеците не е видял, нито може да види. Нему чест и владичество вовеки. Амин.

17 j  Наръчвай на богатите в тоя свят, да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, Който ни дава всичко в изобилие за наслада;

18 да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни,

19 k  като по този начин си събират съкровище – добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот.

20 l  О, Тимотее! пази онова, що ти е предадено, и се отвърщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука,

21 с която, като се занимават, някои се отклониха от вярата. Благодатта да бъде с тебе. Амин.
Copyright information for BulOrth