2 Chronicles 1

1 a  С оломон, син Давидов, се утвърди в царството си, и Господ, неговият Бог, беше с него и го въздигна високо.

2 И заповяда Соломон на цял Израил да се съберат: хилядници, стотници, съдии и всички началници в цял Израил – отценачалници.

3 b  Па отидоха Соломон и цялото събрание с него на висината в Гаваон, понеже там беше Божията скиния на събранието, която Моисей, раб Господен, бе направил в пустинята.

4 c  Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатиарим на онова място, що му беше приготвил, като направи за него скиния в Иерусалим.

5 d  А медният жертвеник, що бе направил Веселиил, син на Урия, Оров син, си оставаше там пред скинията Господня; него потърсиха Соломон и събранието.

6 И там, пред лицето на Господа, върху медния жертвеник, който беше пред скинията на събранието, Соломон принесе хиляда всесъжения.

7 e  В оная нощ яви се Господ на Соломона и му каза: искай, каквото желаеш, за да ти дам.

8 f  Соломон отговори Богу: Ти стори на баща им Давида голяма милост и ме постави цар вместо него.

9 g  Нека сега, Господи Боже, се изпълни словото Ти към баща ми Давида. Понеже ме възцари над народ многоброен, като земния прах,

10 h  дай ми сега мъдрост и разум, за да излизам и влизам пред тоя народ; защото, кой може да управлява тоя Твой голям народ?

11 i  И рече Бог на Соломона: задето си имал това на сърце и не поиска богатство, имот и слава, нито душите на твоите неприятели, нито пък поиска много дни, а си поиска мъдрост и разум, за да управляваш Моя народ, над който те поставих за цар, –

12 j  мъдрост и разум ти се дава, а богатство, имот и слава ще ти дам такива, каквито у царете преди тебе не е имало, нито ще има след тебе.

13 Тогава Соломон се върна от висината в Гаваон, от скинията на събранието, в Иерусалим, и царуваше над Израиля.

14 k  И събра Соломон колесници и конници; имаше хиляда и четиристотин колесници и дванайсет хиляди конника, които настани по колесничните градове и при царя в Иерусалим.

15 l  И направи царят в Иерусалим среброто и златото равноценно с камъните, а кедрите по тяхното множество направи равноценни със смоковниците в низините.

16 m  Коне довеждаха Соломону от Египет и от Кува; царски търговци ги с пари купуваха от Кува:

17 n  една колесница се купуваше и докарваше от Египет за шестстотин сикли сребро, а един кон – за сто и петдесет. Така те доставяха това чрез свои ръце на всички царе хетейски и царе арамейски.
Copyright information for BulOrth